Nyheter

Sæterstad gård AS

Ost fra Sæterstad gård AS trekkes fra markedet

26.09.2016 Sæterstad gård AS trekker tilbake enkelte batcher med produktene «Kaffeost», «Kvit geitost», «Fjellost» og «Fetaost». Det er mistanke om at osten kan inneholde enterotoksiner som kan gi matforgiftning.

Tema: Advarsler

Re-evaluering av fargestoffer i mat

20.09.2016 Alle matfarger som ble tillat brukt i mat før 2009 er nå re-evaluert. Det er den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority, EFSA) som har re-evaluert disse matfargene.

Tema: Tilsetningsstoffer

Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

19.09.2016 Mattilsynet avdekket i 2015 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver (tilsvarende fire prosent). Alle funn ble gjort i importerte matvarer.

Tema: Tilsynsresultater

Dent Salt Lakris sukkerfri fra Brynild Gruppen AS trekkes fra markedet

14.09.2016 Brynild Gruppen AS trekker tilbake produktet Dent Salt Lakris sukkerfri fra markedet. Årsaken er funn av peanøtt protein. Peanøtter er ikke deklarert.

Tema: Advarsler

Sau som beiter på fjellet

Økte nivåer av radioaktivitet i dyr på utmarksbeite

12.09.2016 De siste resultater fra Strålevernets målinger av radioaktivt cesium i utmarksbeitende dyr viser at det er en sterk tendens til økende innhold flere steder i landet. Dette gjelder spesielt besetninger fra Vestre Slidre og Vang i Oppland og Røyrvik i Nord-Trøndelag.

Tema: Miljøgifter

Gul havreåkermed grønne gressstrå foran

Trenger mer kunnskap for å sikre trygg mat og biologisk mangfold

09.09.2016 Hva spiser vi i Norge, hva inneholder maten og hvilken effekt har maten vi spiser på helsa? Kunnskap om nordmenns matvaner er ett av mange områder vi vet for lite om. Det fremgår av en oppsummering om kunnskapsbehov for trygg mat og biologisk mangfold fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Tema: Matsmitte og hygiene

Mat i søpplekasse

Mindre matsvinn med bedre veiledning og gjennomtenkt holdbarhetsmerking

02.09.2016 Felles nordiske regler for kjøletemperaturer i butikk, kun bruk av merkingen «siste forbruksdag» på risikomatvarer og bedre informasjon til forbrukerne, vil bidra til å minske mengden mat som kastes, i følge et nordisk prosjekt.

Tema: Merking av mat

En åpen og en lukket boks med tunfisk

Trygt å spise tunfisk på boks

30.08.2016 Det er helt trygt å spise tunfisk på boks. Nye undersøkelser viser at innholdet av uønskede stoffer som for eksempel kvikksølv er langt under grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater

En pakke

UNIL AS tilbakekaller ett parti "Folkets Fløtepoteter"

24.08.2016 UNIL AS tilbakekaller ett parti "Folkets Fløtepoteter" (400 gram) med siste forbruksdag 07.09.2016, fordi produktet kan medføre helsefare for glutenallergikere.

Tema: Advarsler

Torsk med pseto og grønnaker

Bergensungdommer spiser for lite grønnsaker og fisk

23.08.2016 Ni av ti bergenske niendeklassinger spiser mindre enn den anbefalte mengden med frukt og grønt, viser en fersk undersøkelse. En av fire spiser fisk sjeldnere enn én gang i måneden.

Tema: Kosthold og helse