Nyheter

Utbrudd av E. coli

E.colibakterier

06.10.2017 Folkehelseinstituttet har funnet samme variant av bakterien E. coli hos fire personer. De fire er bosatt på forskjellige steder i landet, og ingen felles smittekilde er så langt avdekket.

Tema: Smittestoffer


Kyllingrisotto fra HIPP Organic trekkes fra markedet

02.10.2017 Arvid Nordquist HAB trekker tilbake HIPP Vegetables & chicken with peas, 130 g, med holbarhet til 14.04.2018. Årsaken er at produktet er feilmerket, med kun engelsk tekst. Matvaren inneholder allergenene melk og selleri. Det gir risiko for at allergiske barn og andre som ikke forstår engelsk, kan få i seg matvaren.

Tema: Tilbaketrekkinger


Blåskjell fra Snadder og Snaskum AS, trekkes fra markedet

28.09.2017 Snadder og Snaskum AS, trekker tilbake levende blåskjell pakket i nett og i MAP med best før dato i løpet av oktober 2017. Årsaken er at det er funnet DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) som gir risiko for diare, oppkast og magekramper.

Tema: Tilbaketrekkinger


Mindre antibiotika-resistens i mat og dyr i 2016

28.09.2017 Bruken av antibiotika til dyr og mengden resistente bakterier i mat i Norge er redusert i 2016. Det viser årets NORM-VET rapport, utarbeidet av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet. Rapporten som tar for seg bruken av antibiotika i landbruket og bekrefter at det fremdeles er en unikt god status i Norge.

Tema: Smittestoffer


Salmonellasmitte trolig fra restaurant på Gardermoen

Et par hender blir vasket i en baderomsvask

25.09.2017 Årsaken til at flere personer over hele landet har blitt syke av en sjelden salmonellatype, er med stor sannsynlighet at de har besøkt restauranten Joe & The Juice på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Tema: Smittestoffer


«Folkets Løvbiff 2X100g» fra UNIL AS, trekkes fra markedet

18.09.2017 UNIL AS trekker tilbake produktet «Folkets Løvbiff 2X100g» med best før dato 18.05.2018. Årsaken er at det er funnet metallbit i et produkt og de kan ikke utelukke flere tilfeller.

Tema: Tilbaketrekkinger


Skal vurdere konsekvenser av listeriabakterier

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

14.09.2017 Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal vurdere hvilken risiko listeriabakterier i fiskevarer, kjøttvarer, melkeprodukter og frukt, bær og grønnsaker utgjør for utsatte grupper.

Tema: Smittestoffer


Oppdatert råd om PSP algegift i innmat/brunsmøret fra taskekrabbe fra Trøndelagskysten

En rød taskenkrabbe

08.09.2017 Prøver av innmaten i krabbe fra Smøla, Fosen og Hitra viser at det nå er tilrådelig å spise både innmat og klokjøtt av krabben igjen. I Frøya regionen er også konsentrasjonen av algegift i krabbe på vei ned, men fremdeles for høyt til at Mattilsynet vil anbefale konsum av innmat.

Tema: Fisk og skalldyr


Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet i 2016

06.09.2017 Mattilsynet avdekket i 2016 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i to prøver av importerte matvarer. Det ble ikke gjort funn av ulovlig genmodifisering i fôr- eller såvarer.

Tema: Genmodifisert mat (GMO)


Stadig bedre resultater fra smilefjesordningen

Mann og kvinne ved et kafébord.

01.09.2017 Etter to fulle runder med smilefjesordningen, og mer enn 15 000 gjennomførte tilsyn, viser tallene at stadig flere serveringssteder får smilefjes ved første gangs tilsyn.

Tema: Tilsynsresultater