Nyheter

Flere Anthon Berg sjokolader trekkes fra markedet

15.12.2017 Toms Gruppen trekker tilbake flere Anthon Berg produkter på grunn av funn av oransje plast.

Tema: Tilbaketrekkinger


Vannverkene produserer trygt drikkevann

22.02.2018 De aller fleste vannverk i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har god kontroll med egne drikkevannbasseng. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Tema: Tilsynsresultater


Smårettskinke og smårettbacon produsert under varemerkene Coop, Folkets og First Price trekkes fra markedet

08.12.2017 Fatland Sandefjord AS trekker tilbake produktene Coop Smårettskinke, Coop Smårettbacon, First Price Smårettskinke, Folkets Smårett & topping av kokt skinke, Folkets Smårett & topping baconsmak. Det gjelder produkter med holdbarhetsdato til og med siste forbruksdato 10.01.2018. Årsaken er funn av Listeria-bakterier i prøver fra produksjonsmiljøet.

Tema: Tilbaketrekkinger


Utviklingen i norsk kosthold: Grønnsaker øker mest

Gulrøtter, rødløk, blomkål og poteter.

07.12.2017 Aldri har forbruket av grønnsaker vært høyere enn i dag, sa vi i 2015. Nå viser nye tall at forbruket øker nok en gang. For lite fisk er fortsatt en utfordring.

Tema: Kostråd


Små, billige grep i kantina førte til sunnere matvalg

01.12.2017 Er du klar over at du har tatt over 200 matvalg i dag? Høres det slitsomt ut? Du har bestemt alt fra hva du skal spise, til når og hvor mye. Mange av valgene tar du ubevisst og automatisk. Det er vanen som styrer hva som havner på tallerkenen din.

Tema: Kostråd


Fortsatt feil å finne i merkingen av melk og melkeprodukter

22.02.2018 I årets merkesjekk har Mattilsynet undersøkt 74 utvalgte melk- og melkeprodukter fra 23 virksomheter. Selv om de fleste merkefeilene er mindre vesentlige, viser funnene at virksomhetene fortsatt har et stykke å gå for å følge kravene til merking.

Tema: Melk og melkeprodukter


Amaizin «Organic Sweet Chip Dip» trekkes fra markedet

16.11.2017 Norganic AS trekker tilbake Amaizin «Organic Sweet Salsa Chip Dip». Årsaken er at produktet er merket “Gluten Free” (glutenfritt), men inneholder gluten over grenseverdien for glutenfrie matvarer på 20 mg/kg. Produktet kan derfor gi allergiske reaksjoner hos personer med cøliaki eller glutenintoleranse.

Tema: Tilbaketrekkinger


Green Mint og Piper Lolot, Friske urter fra Kambodsja trekkes fra markedet av OrientDeli AS

Green Mint og Piper Lolot - Trekkes tilbake

15.11.2017 Tilbaketrekkingen gjelder to urter "Green Mint" og "Piper Lolot", pakket i gjennomsiktige plastposer à 100 g. Urtene er importert av OrientDeli AS i Oslo og solgt videre til flere frittstående dagligvarebutikker i Norge. Varen trekkes tilbake på grunn av funn av bakterien E. coli.

Tema: Tilbaketrekkinger


Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning

Kyr på beite

22.02.2018 Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i 2015, viser ingen alvorlige funn i animalske produkter. De fleste funnene er tolket som naturlige og tyder ikke på ulovlig medisinbruk.

Tema: Tilsynsresultater


EFSA opprettholder helsebekymring om furan i mat

15.02.2018 Eksponering for furan og metylfuran i mat kan på lang sikt føre til leverskade. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i en vitenskapelig uttalelse.

Tema: Stoffer ved tillaging av mat