Nyheter

Årsrapport mykotoksiner i mat 2008: Få funn av for mye muggsoppgifter

03.01.2013 I 2008 ble det påvist to tilfeller av for høyt innhold av mykotoksiner (muggsoppgifter) i matvarer. Det viser Mattilsynets kartleggings- og overvåkingsprogram. Innhold av muggsoppgifter i matvarer bør være så lavt som mulig for å redusere skadelige helseeffekter.

Tema: Tilsynsresultater


Få overskridelser av grenseverdier for plantevernmiddelrester i frukt og grønt i 2008

Tomat og appelsiner ligger på en fjøl, rundt står tre skåler med frukt og grønnsaker.

03.01.2013 I 2008 var det ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskproduserte produkter. Nivåene var også lave i importerte varer, med unntak av noen eksotiske grønnsaker fra Thailand og Vietnam. Det viser Mattilsynets stikkprøvekontroll av frukt, grønnsaker og korn.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen endring i nivået av akrylamid i mat

03.01.2013 Det er få tegn på at akrylamidnivået i næringsmidler på det norske markedet er på vei ned. Det viser resultater fra det andre av et treårig overvåkingsprogram i regi av EU-kommisjonen.

Tema: Tilsynsresultater


Nøkkelhullet kan være til stor hjelp

Matvarer merket med Nøkkelhullet.

02.12.2013 Ikke-vestlige innvandrerkvinner er positive til sunnhetsmerking på matvarer. Det viser en rapport Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har gjort for Mattilsynet.

Tema: Nøkkelhullet


Tilsynsprogram for skjell 2007: Lavt innhold av fremmedstoffer i skjell og krabbe

Blåskjell og østers ligger på et pledd

03.01.2013 Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i skjell og krabbe, med en mulig utfordring knyttet til oskjell og østers. Det viser undersøkelser Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har gjort for Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Kontroll med potetkvalitet 2008: Stor forbedring siste 20 år

Små og mellomstore poteter ligger i en haug

03.01.2013 I perioden 1988 – 2008 har antall matpoteter med feil gått ned med 36 prosent ved kvalitetskontroll hos grossist. Antall poteter med feil kontrollert i butikk har gått ned med 50 prosent de siste 20 år. Det viser en rapport fra Mattilsynet.

Tema: TilsynsresultaterNasjonal tilsynskampanje sukkermerking 2008: Varierende kvalitet på merking av sukkerinnhold

03.01.2013 Mattilsynet har i perioden april til november i år kontrollert en rekke produkter for merking av sukker. I alt ble 117 produkter fra 48 produsenter kontrollert. – Kontrollene viste mye feil, men vi ser allerede nå at de fleste aktører tar dette på alvor og har begynt å rette opp merkingen av produktene som var uklar eller feilmerket, sier prosjektleder Geir Smolan.

Tema: Tilsynsresultater


Nivået av akrylamid i mat bør fortsatt ned

22.06.2016 Mattilsynet har analysert innhold av akrylamid i potetprodukter på det norske markedet. Resultatene viser at nivået av akrylamid er noe lavere på høsten enn på våren. Generelt bør nivåene av akrylamid i mat reduseres ytterligere.

Tema: Stoffer ved tillaging av mat


Risikovurdering av friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Asia 2008: Liten risiko for å bli syk av krydderurter fra Asia

20.08.2013 Mattilsynet har flere ganger påvist Salmonella i friske krydderurter og bladgrønnsaker fra sørøst Asia. Generelt er risikoen for å bli syk av slike produkter marginal fordi mengden som brukes er liten. Personer med svekket immunforsvar bør imidlertid være forsiktige. Mat med slike urter bør også oppbevares kjølig for å hindre oppblomstring av bakterier. Det er konklusjonene i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort for Mattilsynet.

Tema: Smittestoffer