Nyheter

Bra resultater etter tilsynskampanje i Bergen

03.01.2013 Spisestedene serverer stort sett trygg mat til sine kunder. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet nylig gjennomførte en tilsynskampanje på serveringssteder i Bergen.

Tema: Tilsynsresultater


Internkontrollen må forbedres på serveringssteder i Hedmark og Oppland

03.01.2013 Tre virksomheter ble stengt, i to virksomheter ble deler av serveringsstedet stengt og ni virksomheter fikk omsetningsforbud. Det viser Mattilsynets inspeksjon av 325 serveringsssteder i Hedmark og Oppland.

Tema: Tilsynsresultater


Ikke helsefarlige nivåer av tungmetaller i villsopp fra Rana

03.01.2013 Mo i Rana har gjennom mange år vært utsatt for utslipp av tungmetaller fra industrien. En undersøkelse fra Mattilsynet viser imidlertid at det ikke er helsefarlig å spise sopp fra området.

Tema: Tilsynsresultater


Campylobacter, Salmonella og Listeria på zoonosetoppen i EU

Salmonellabakterie

03.01.2013 De tre vanligste årsakene til sykdomssmitte fra mat og dyr til mennesker i EU er bakteriene Campylobacter, Salmonella og Listeria. Det viser en oppsummeringsrapport for 2008 fra EU. Rapporten viser også at det er færre som ble syke av maten i 2008, sammenlignet med 2007.

Tema: Tilsynsresultater


Positiv utvikling i dagligvarebransjen

En inspektør fra Mattilsynet inspiserer en kjøttdisk i en dagligvarebutikk

03.01.2013 Forholdene for å ivareta mattryggheten i mange kjedetilknyttede dagligvarebutikker er vesentlig bedret i de seneste årene. Det viser et nasjonalt tilsynsprosjekt fra Mattilsynet i 2009.

Tema: Tilsynsresultater


Lavt nivå av fremmedstoffer i sushi

Ulike typer sushi og soyasaus.

03.01.2013 Analyser av ulike sushi-produkter viser varierende mikrobiologiske kvalitet, men innholdet av fremmedstoffer i prøvene er generelt lavt.

Tema: Tilsynsresultater


"Ikke spiselige" pinjekjerner trolig årsak til smaksforstyrrelser

Pinjekjerner i en haug.

03.01.2013 Mange forbrukere har opplevd ubehagelig metallisk smak etter å ha spist pinjekjerner. Smaksforstyrrelsene skyldes sannsynligvis innblanding av to spesielle arter av pinjekjerner, Pinus armandii og Pinus massoniana, som dyrkes i Kina. Artene regnes ikke som spiselige, men de skal ikke være helsefarlige.

Tema: Tilsynsresultater


Tilskuddsblanding med LGG kan ikke omsettes i Norge

Baby som drikker av tåteflaske.

17.04.2013 På bakgrunn av risikovurderinger foretatt av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) og et føre-var prinsipp, har Mattilsynet valgt å trekke tillatelsen for omsetning av Nutramigen 2 med LGG (probiotika). Dette er en tilskuddsblanding beregnet for sped- og småbarn fra ca. 6 måneders med kumelk- og/eller soyaproteinallergi.

Tema: Tilsynsresultater


Årsrapport miljøgifter i fisk og fiskevarer 2008

Fisk som ligger på is

03.01.2013 Forekomsten av dioksiner og dioksinlignende PCB i marine oljer i form av kosttilskudd er lave, og forekomsten i Svolværpostei er under grenseverdien. Forekomsten i makrell fanget i Grenlandsfjorden og området rundt Jomfruland er også lav, mens det er høye dioksinforekomster i ål fanget i samme område.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering drikkevann 2009: Liten fare for å bli syk av parasitter via drikkevannet

Vann som helles opp i et glass

03.01.2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risikoen knyttet til å bli infisert eller syk av parasitter gjennom drikkevannet. VKMs konklusjon er at parasitter normalt ikke utgjør noen generell risiko når vannkildene er godt beskyttet mot forurensninger og vannet gitt nødvendig vannbehandling.

Tema: Tilsynsresultater