Nyheter

Vannverkene produserer trygt drikkevann

15.01.2019 De aller fleste vannverk i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har god drift av og kontroll med UV-anlegg som hygienisk barriere. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn av 265 vannverk. Men nesten halvparten hadde mindre brudd på regelverket.

Tema: Tilsynsresultater


All rakfisk produsert ved Torpet Fiskeoppdrettsanlegg AS i 2018, trekkes fra markedet

Rakfisk fra Torpet

11.01.2019 Torpet Fiskeoppdrettsanlegg AS, Røros, trekker tilbake rakfisk produsert i 2018. Det er mistanke om at inntak av fisken kan medføre botulisme.

Tema: Tilbaketrekkinger


Alle varianter av rakfisk fra Slidre Ørretsenter AS trekkes fra markedet

11.01.2019 Slidre Ørretsenter AS trekker tilbake alle sine varianter av rakfisk fra markedet. Årsaken er at bakterien Listeria er påvist i rakfisk fra Slidre Ørretsenter.

Tema: Tilbaketrekkinger


Folk vil leve sunnere, men trenger motivasjon

Et par joggesko på asfalt.

11.01.2019 Ni av ti voksne tror at de i stor grad kan påvirke egen helse. Mange ønsker å ta grep for å få bedre helse, men mangler motivasjon.

Tema: Kosthold og helse


«Beijing 8 dumplings biff chili & koriander» fra Oluf Lorentzen AS, trekkes fra markedet 

08.01.2019 Oluf Lorentzen AS, trekker tilbake produktet «Beijing 8 dumplings biff chili & koriander» med best før dato 24.02.2019. Årsaken er feilmerking av produkt (merket som Vegetar variant på ingredienser). Produktet inneholder egg, men er ikke deklarert med dette.

Tema: Tilbaketrekkinger


Lomper produsert av Buer AS for Reitangruppen AS, trekkes fra markedet

Buer lompe

21.12.2018 Reitangruppen AS, trekker tilbake produktet «Lomper» 10 stk. Lomper til alle typer pølser med varenummer 7071012005027. Årsaken er mistanke om spor av melk som ikke er oppgitt i merkingen på emballasjen.

Tema: Tilbaketrekkinger


Salmonella forårsaker en av sju matbårne sykdomsutbrudd i Europa

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

18.12.2018 Antall rapporterte tilfeller av salmonella og campylobacter har holdt seg stabilt over de fem siste årene. Listeriose fortsetter å øke i de europeiske landene, viser tall for 2017.

Tema: Smittestoffer


Yokos vanilje Made by Berit Nordstrand, trekkes fra markedet

17.12.2018 Made by Berit Nordstrand, trekker tilbake produktet «Yokos vanilje» med best før dato 16.12.18. Årsaken er mistanke om spor av melk som ikke er oppgitt i merkingen.

Tema: Tilbaketrekkinger


Ikke spis fisk og sjømat fra områder med oljeforurensning

14.12.2018 I forbindelse med oljeutslippet fra forliset av KNM Helge Ingstad anbefaler Mattilsynet at det ikke fiskes/fangstes i synlig oljeforurenset område. Fisk og skalldyr blir forurenset når den dras opp gjennom oljefilmen som ligger på overflaten.

Tema: Fisk og skalldyr


EFSA har risikovurdert de fluorholdige stoffene PFOA og PFOS

Pizza i pizzaeske

14.12.2018 EFSA har i en risikovurdering, som kom 13. desember 2018, fastsatt nye midlertidige tålegrenser for de fluorholdige stoffene PFOA og PFOS. EFSA viser til at det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom PFOS- og PFOA-eksponering og økte kolesterolnivåer hos voksne. De fleste av oss får mest PFOS og PFOA gjennom mat og drikke.

Tema: Miljøgifter