Nyheter

Krabbesalat produsert av MatBørsen AS for Meny trekkes fra markedet

27.11.2018 MatBørsen AS trekker tilbake produktet Krabbesalat 200g, laget 08.11.18 med siste forbruksdag 14.12.18 og batchnr 044518. Årsaken er at salatbegeret er feilmerket med etikett for rødbetesalat på undersiden av begeret. Der er allergenene fisk, selleri og skalldyr ikke deklarert i ingredienslisten.

Tema: Tilbaketrekkinger


Trenger kunnskap om plantetoksiner i mat

26.11.2018 Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker. Dersom disse forurenser matplanter eller brukes til mat, er det en risiko for at plantegiftene havner i maten vår.

Tema: Biologiske gifter


Funn av salmonella  - Villsvinjegere må være forsiktige

26.11.2018 Veterinærinstituttet har nylig funnet salmonella på et villsvin på Østlandet. Mattilsynet ber nå jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr for å unngå å bli smittet.

Tema: Smittestoffer


Prior Salatkjøtt fra Nortura SA avd. Hærland, trekkes fra markedet.

22.11.2018 Nortura SA avd. Hærland, trekker tilbake produktet «Prior Salatkjøtt» med siste forbruksdato fra og med 27.09.18 – til og med 05.12.18, og produksjonsdato fra og med 12.09.18 - til og med 20.11.18. Årsaken er at produktet mangler dokumentasjon på oppnådde temperaturkrav.

Tema: Tilbaketrekkinger


EFSA med ny vurdering av dioksiner og PCB i matvarer og fôr

Fabrikkpiper med røyk som forurenser

07.12.2018 EUs mattrygghetsorgan EFSA har publisert en risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB i mat og fôr basert på ny kunnskap om stoffene, data om forekomst i mat og om spisevaner i Europa. I vurderingen senkes ukentlig tolerabelt inntak betydelig. Det betyr at mengden dioksiner og dioksinlignende PCB som ansees som trygt å få i oss via mat er lavere enn det vi tidligere trodde.

Tema: Biologiske gifter


Ikke spis fisk og sjømat fra områder med oljeforurensning

14.12.2018 I forbindelse med oljeutslippet fra forliset av KNM Helge Ingstad anbefaler Mattilsynet at det ikke fiskes/fangstes i synlig oljeforurenset område. Fisk og skalldyr blir forurenset når den dras opp gjennom oljefilmen som ligger på overflaten.

Tema: Fisk og skalldyr


Jodmangel hos mor kan påverke skuleferdigheitene til barnet

13.11.2018 Mange gravide har mild eller moderat jodmangel. Dette er forbunde med auka risiko for at barnet får språk- og lærevanskar, viser ny forsking frå Folkehelseinstituttet.

Tema: Næringsstoffer


Nasjonalt råd for ernæring foreslår nye tiltak for å øke inntaket av vitamin D

Rå laks og to stykker hvit fisk på en fjøl. En skål med makrell i tomat og en boks med sardiner.

05.11.2018 Vitamin D er nødvendig for kalsiumopptak. Anbefalingene for inntak av vitamin D ble økt i 2014, og nå foreslår Nasjonalt råd for ernæring nye tiltak for å sikre at befolkningen skal få i seg nok.

Tema: Kostråd


Lite framandstoff i mesopelagisk fisk

02.11.2018 På djupt vatn finnast store unytta fiskeressursar. No har forskarane kartlagt kor mykje miljøgifter det er i dei viktigaste av dei.

Tema: Tilsynsresultater


Kvikksølv påvirket ikke barnas læring

31.10.2018 I barnehagestudien økte kvikksølvmengden i håret til barna som spiste fisk sammenlignet med barna som spiste kjøtt. Men det påvirket ikke barnas læringsevner.

Tema: Miljøgifter