Nyheter

VKM fremdeles bekymret for bruk av probiotika i barnemat

Barnegrøt i en bolle, pluss epler og banan

31.10.2017 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert to typer probiotika i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnegrøt. Konklusjonen er at det fremdeles trengs mer kunnskap om probiotika.

Tema: Tilsynsresultater


Fire funn av uakseptabel mengde Listeria i 2013

Røket laks med dill og sitron

10.07.2017 Mattilsynet tok i oktober og november 2013 ut prøver av spiseklar mat for å kartlegge forekomst av bakterien Listeria monocytogenes. 501 prøver ble tatt og fire av disse hadde et uakseptabelt høyt nivå av listeriabakterier.

Tema: Tilsynsresultater


Økologisk mat kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

20.03.2015 Gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det. Det viser en artikkel med data fra Folkehelseinstituttets store Mor og barn-undersøkelse (MoBa).

Tema: Gravide


«Salatkjøtt av kylling 200 g» fra Ytterøykylling AS trekkes fra markedet

En pakke salatkjøtt av kylling 200 g fra Ytterøykylling

12.09.2014 Ytterøykylling trekker tilbake produktet «Salatkjøtt av kylling 200 g» med siste forbruksdag 01.10.2014. Årsaken er funn av Listeria i produktet.

Tema: Tilbaketrekkinger


EFSA-rapport om Listeria

Myk ost

16.09.2014 EUs mattrygghetorgan EFSA gjennomførte i 2010 og 2011 et omfattende overvåkingsprogram på bakterien Listeria monocytogenes i utvalgte spiseklare matvarer som røyt og gravet fisk, ost og kjøtprodukt. Overvåkingsprogrammet ble gjennomført i 26 EU-land og i Norge.

Tema: Smittestoffer


Dårlig hygiene hos halvparten av hurtigmatstedene

Hamburger i brød med sesamfrø.

29.08.2014 Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark har utført mer enn 340 tilsyn i hurtigmatbransjen. Mer enn halvparten hadde ikke tilfredsstillende orden og renhold.

Tema: Tilsynsresultater


Fire serveringssteder i Hedmark ble stengt

Uhygenisk kjøkkenbenk med riskoker

10.07.2017 131 av 258 serveringsteder måtte rette opp forhold, fire steder ble stengt, og ett sted fikk omsetningsforbud for mat utgått på dato. Dette var resultatet da Mattilsynet i perioden januar til mai 2014 sjekket serveringssteder i Hedmark og Oppland.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet avdekket genmodifisert maismel

Emballasjen til P.A.N 100% Maiz Amarillo

18.07.2014 Det er påvist ulovlig genmodifisert maismel av typen «P.A.N 100% Maiz Amarillo» fra importøren Norvina S/A Stavanger.

Tema: Tilbaketrekkinger


Ikke farlig å spise svinekjøtt med MRSA

Grillet svinekjøtt

13.07.2017 MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt, er svært liten.

Tema: Smittestoffer


Lite fremmedstoffer i vegetabilsk mat i 2013

Grønnsaker i en handlekurv

04.07.2014 Mattilsynet gjennomførte i 2013 en begrenset kartlegging av fremmedstoffer i vegetabilsk mat. Det ble ikke avdekket urovekkende funn i undersøkelsen, men en prøve av potet hadde bly over fastsatt grenseverdi.

Tema: Tilsynsresultater