Nyheter

Lav helserisiko fra radioaktivitet i mat og drikke

23.08.2017 Helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste, viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet.

Tema: Miljøgifter


Orkla trekker tilbake 16 dressingprodukter etter spor av fipronil

22.08.2017 Mattilsynet er informert om at Orkla Foods trekker tilbake 16 forskjellige Idun dressinger etter spor av insektsmiddelet fipronil. Mengden fipronil i dressingene utgjør ingen helserisiko.

Tema: Egg


Lite radioaktiv forureining i oppdrettslaks

Oppdrettslaks

14.08.2017 Forureininga i oppdrettslaksen er låg og langt under grenseverdien. Nivåa er tilsvarande eller lågare enn i villfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Egg fra Nederland med spor av insektmiddel

11.08.2017 Flere land i Europa har de siste ukene tilbakekalt millioner av egg fra Nederland etter at det er funnet spor av insektmiddelet fipronil. Har du spist egg i noen av de berørte landene er det ingen grunn til bekymring. Eggene utgjør ingen helserisiko i normale mengder.

Tema: Egg


«Alfalfa spirer» fra Norske Spirer trekkes fra markedet.

07.08.2017 Norske Spirer trekker tilbake produktet «Alfalfa spirer» med siste forbruksdag 18.08.17 og tidligere. Årsaken er funn av Salmonella i produktet. Salmonellaen er ikke typet, men på grunn av risiko for helsefare trekker virksomheten produktet.

Tema: Tilbaketrekkinger


BAMA kaller tilbake vannmelon

28.07.2017 BAMA kaller tilbake et parti vannmelon fra Spania etter funn av rester av et plantevernmiddel over grenseverdien. Funnet ble gjort i prøver av vannmelon som var tilgjengelig for salg i perioden 25. – 27. juli 2017.

Tema: Tilbaketrekkinger


Ma Poule AS trekker tilbake osten Le Petit Campagnard Fromage de Chevre (Chevre Frais)

Le Petit Campagnard Fromage de Chevre (Chevre Frais)

07.07.2017 Osten Le Petit Campagnard Fromage de Chevre (Chevre Frais) trekkes tilbake fra markedet. Årsaken er at produktet inneholder sykdomsfremkallende bakterier.

Tema: Tilbaketrekkinger


Funn av DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) i blåskjell fra Snadder og Snaskum

Blåskjell fra

07.07.2017 Algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) er funnet i blåskjell produsert av Snadder og Snaskum i Rista kommune i Sør-Trønderlag. Kjøpte produkter bør kastes.

Tema: Tilbaketrekkinger


Trygge nivåer av plantevernmiddelrester i mat

Frukt og grønnsaker

05.07.2017 Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene. Dette tilsier at maten er trygg å spise. Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016.

Tema: Tilsynsresultater


Funn av ulovlig genmodifiserte tortillalefser

Forside og bakside av Mama Lupe’s Low Carb Fresh Tortillas

04.07.2017 Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert soya i et parti tortillalefser, av merket «Mama Lupe’s Low Carb Fresh Tortillas», fra USA. Varepartiet er trukket tilbake fra markedet og importøren får ikke omsette produktet på nytt, før de kan dokumentere at produktet er uten genmodifisert soya.

Tema: Tilbaketrekkinger