Nyheter

Lite miljøgifter i hvalkjøtt

Et stykke hvalkjøtt

20.11.2012 Det er lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval. Det kommer fram i en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Lite E. coli i importert kjøtt

Svinekoteletter

19.11.2012 Mattilsynet har undersøkt kjøtt som importeres fra land utenfor EU og EØS til Norge. Resultatene viste at det var lite sykdomsfremkallende E. coli i kjøttet. - Det er betryggende, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Catherine Signe Svindland.

Tema: Tilsynsresultater


Bra resultat etter tilsyn på spisesteder i Bergen

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

02.11.2012 Mattilsynet for Bergen og omland hadde torsdag 1.november en tilsynskampanje med inspeksjon på 20 spisesteder i Bergen sentrum. Kampanjen er et samarbeid med andre distriktskontor i regionen.

Tema: TilsynsresultaterAdvarsel: Flere medisiner i potenspiller solgt som kosttilskudd

Vigour800, African Superman og Ziyinhungyang inneholder medisiner.

12.10.2012 Har du handlet potenspillene Vigour800, African Superman, Ziyinhungyang og Erecta har du ikke bare fått i deg kosttilskudd. Du har også fått i deg flere forskjellige medisiner.

Tema: Tilbaketrekkinger


Høyt innhold av PCB i torskelever i Ølenfjorden

Fiskelever

01.10.2012 Det er høyt innhold av PCB i torskelever i Ølenfjorden, viser en ny undersøkelse. Mattilsynet advarer generelt mot å spise lever fra selvfanget fisk tatt i skjærgården.

Tema: Miljøgifter


Lite rester av plantevernmidler i norsk mat

Frukt og grønnsaker

24.09.2012 Norge og EU har svært streng kontroll, og nøye overvåkning av plantevernmiddelrester i mat. Overvåkingen har ikke vist overskridelser i de norske produktene de siste fem år. Antall stoffer som det analyseres for øker stadig.

Tema: Plantevernmidler


Ny vurdering av innhold av furan

Kaffekopp, espresso

20.09.2012 En risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) viser at inntaket av stoffet furan kan utgjøre en helsefare i alle aldersgrupper.  Furan er potensielt kreftfremkallende. Flere store internasjonale studier ser på furan, og Mattilsynet følger nøye med på resultater derfra. Med denne rapporten er Norge kommet lenger enn mange andre land.

Tema: Stoffer ved tillaging av mat


Lite fremmedstoffer og mikroorganismer i skjell

Blåskjell

04.09.2012 Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i skjell, og den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god. Unntaket er hel kongsnegl, som hadde et høyt innhold av kadmium. Det viser kartlegging NIFES har gjort på vegne av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Inntak av søt drikke og sammenheng med for tidlig fødsel

Brus som helles fra en flaske i et glass med isbiter

27.08.2012 Inntak av brus og saft med sukker eller kunstige søtningsstoffer, kan øke risikoen for prematur fødsel i følge en ny studie fra norske og svenske forskere. Prematur fødsel er viktig å forebygge fordi det kan føre til tidlig død, sykdommer i spedbarnstid og barnealder og funksjonshemninger.

Tema: Gravide