Undervisningsmateriell

Her kan lærere og andre laste ned undervisningsmateriell i hygiene, ernæring og merking. I tillegg finnes det undervisningsmateriell om Mat på Data og Nøkkelhullet. Materiellet er utviklet av Mattilsynet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet med sikte på formidling av kunnskap om hygiene, ernæring og merking av mat til norske skoleelever.

Skollegutt som ser på en PC sammen med læreren

Foto: iStockphoto

Materiellet består av nedlastbart informasjonsmateriell og ressursark (bestående av fakta og oppgaver) som er knyttet opp mot relevante kompetansemål i læreplan for faget mat og helse. Det tas også sikte på å publisere flere aktuelle lærerressurser i løpet av skoleåret.

Oppgaver om ernæring finnes også i punktet Mat på Data, og noen oppgaver innen ernæring kan løses ved bruk av det nedlastbare kostberegningsprogrammet Mat på Data.

Mat på Data, som er tilpasset grunnskolens læreplanmål i faget mat og helse, kan lastes ned under Verktøy i toppmenyen.

Last ned undervisningsmateriell:

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00