Blåskjellvarsel

Mattilsynet publiserer blåskjellvarselet hver fredag (innen kl. 15).

  • Kan spise
  • Spis med måte = 15-20 mellomstore skjell
  • Ikke spis
  • Intet råd / sommerlokalitet
Stor-Oslo
Sted Måling

Østfold og Follo (Hvaler)

Målested: Utgårdskilen (sør øst på Vesterøy)

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Østfold og Follo (Fredrikstad)

Målested: Engelsvik

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Oslo, Asker og Bærum (Asker)

Målested: Vollen

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Øst
Sted Måling

Vestfold (Tønsberg)

Målested: Vallø

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Vestfold (Larvik)

Målested: Børrestadbukta

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Telemark (Kragerø )

Målested: Saltneven

AVSLUTTET FOR SESONGEN

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Sør og Vest
Sted Måling

Agder (Risør)

Målested: Finnøysundet

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Agder (Arendal)

Målested: Flødevigen

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Agder (Kristiandsand)

Målested: Flekkerøy

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Dalane, Sirdal og Flekkefjord (Egersund)

Målested: Nordasund

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Midt Rogaland (Viganeset)

Målested: Forsand

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Midt Rogaland (Viganeset)

Målested: Forsand- Oskjell

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Midt Rogaland (Kvitsøy)

Målested: Buøyflæet

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Midt Rogaland (Kvitsøy)

Målested: Fluarholmen

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Midt Rogaland (Stavanger)

Målested: Kalvøysundet

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Haugalandet (Tysvær)

Målested: Torskavika

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Hardanger og Sunnhordland (Bømlo)

Målested: Rogøysund

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Bergen og omland (Øygarden)

Målested: Ulvsundet

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Sunnfjord og Sogn (Fjaler)

Målested: Bortheim

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Nordfjord (Bremanger)

Målested: Endal Aust

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Midt
Sted Måling

Sunnmøre (Skodje)

Målested: Mørkesetsundet

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Nordmøre og Romsdal (Molde)

Målested: Cap Clara

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Trondheim og omland (Hitra)

Målested: Fillan (Valen)

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Gjøvika (SS)

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Tjuvholmen-Strandholmen

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Askerholmen (NS)

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Møriholmen (NS)

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Hæggbærvika

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Innherred og Fosen (Rissa)

Målested: Straumen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Innherred og Fosen (Inderøy)

Målested: Rundhaugen

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Sør-Innherred (Levanger)

Målested: Skånestangen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Namdal (Namdalseid)

Målested: Breivika

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Namdal (Namsos)

Målested: Huken

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Namdal (Namsos)

Målested: Bekkavika

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Namdal (Nærøy)

Målested: Kålastranda

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Nord
Sted Måling

Helgeland (Brønnøy)

Målested: Kobbskjæret

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Salten (Gildeskål)

Målested: Sandhornøya (Øyjord) i Nordfjord

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Midtre Hålogaland (Vestvågøy)

Målested: Valbergene

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Midtre Hålogaland (Lofoten)

Målested: Nappstraumen

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Midtre Hålogaland (Bø i Nordland)

Målested: Møkland

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Troms og Svalbard (Tromsø)

Målested: Havbruksstasjonen Skulgambukt

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

Troms og Svalbard (Nordreisa)

Målested: Kjempebakken

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 9. okt

  • Forekomster av giftige alger kan være lokal. Mattilsynet oppfordrer derfor folk til å sanke skjell så nært uttaksstedene som mulig.
  • Vær svært forsiktig hvis rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe.

Ta en titt på svarene Mattilsynet har gitt på spørsmål andre har stilt.

Algegifter hele året

  • Blåskjell kan høstes og spises hele året, men marine algegifter i skjell kan også forekomme til alle årstider
  • Skjellene lever av planktonalger ved å filtrere sjøvann for alger. Enkelte algetyper kan inneholde giftstoffer som så akkumuleres i skjellene.

Les mer om: 

Slik får du blåskjellsvarselet:

matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel

Mattilsynets blåskjelltelefon, tlf. 820 33 333 (tjenesten koster kr. 3,50 per minutt)

NRK tekst-TV, side 695

Blåskjellvarselet som app for iPhone

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell, og gir kostholdsråd hver uke. Her kan du sjekke om det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt.

Blåskjellvarslet er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.

Programmet for 2015 omfatter ca 26 faste prøveuttakssteder som skal overvåkes hele året. I sommerhalvåret (f.o.m ca påske - september) øker antall prøveutakssteder til ca 44. Første blåskjellvarsel i 2015 kommer uke 6, fredag 6. februar, med ca halvparten av de lokalitetene som skal være med hele året. I de påfølgende ukene øker antall prøveuttakssteder. Siste blåskjellvarsel i 2015 kommer i slutten av november med forbehold om værsituasjonen.

Mattilsynet startet opp et nasjonalt tilsynsprogram for skjell i 2006. Programmet er en kombinasjon av kostholdsråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg. Rådnene til publikum koordineres av Mattilsynet i Trondheim.

Vann-og håvtrekksprøvene sendes til marinbiologer som teller ulike typer alger i prøvene. Skjellprøvene sendes til Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet- NMBU (tidligere NVH) i Oslo, som foretar en kjemisk analyse.

Algegiftene man hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift. Algene som produserer DSP-gift er av slekten Dinophysis spp. og PSP-gift produseres av alger fra slekten Alexandrium spp. Det søkes også etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning toksin (ASP-gift) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap, samt alger som kan være giftige for fisk.

Det kun kjemiske metoder som brukes for å undersøke innholdet av algegifter i skjell. Før 1. juli 2011 ble testene gjort på mus.

Slik får du blåskjellsvarselet:

Se mer informasjon om Algetoksiner i skjell fra Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet - algetoksiner i skjell

Se informasjon om skjellforgiftning hos Folkehelseinstituttet (FHI): Folkehelseinstituttet - Skjellforgiftning

Et åpent blåskjell

Foto: iStockphoto