Blåskjellvarsel

Mattilsynet publiserer blåskjellvarselet hver fredag (innen kl. 15).

 • Kan spise
 • Spis med måte = 15-20 mellomstore skjell
 • Ikke spis
 • Intet råd / sommerlokalitet
Oslo, Akershus og Østfold
Sted Måling

Ytre Østfold (Hvaler)

Målested: Utgårdskilen (sør øst på Vesterøy)

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Ytre Østfold (Fredrikstad)

Målested: Engelsvik

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Asker og Bærum (Asker)

Målested: Vollen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Vestfold og Telemark
Sted Måling

Vestfold (Tønsberg)

Målested: Vallø

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Vestfold (Larvik)

Målested: Børrestadbukta

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Nedre Telemark (Kragerø )

Målested: Saltneven

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Rogaland og Agder
Sted Måling

Agder (Risør)

Målested: Finnøysundet

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Agder (Arendal)

Målested: Flødevigen

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Agder (Kristiandsand)

Målested: Flekkerøy

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Dalane, Sirdal og Flekkefjord (Egersund)

Målested: Nordasund

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Midt-Rogaland (Kvitsøy)

Målested: Buøyflæet

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Midt-Rogaland (Kvitsøy)

Målested: Fluarholmen

Kan spise kamskjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Midt-Rogaland (Stavanger)

Målested: Kalvøysundet

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Haugalandet (Tysvær)

Målested: Torskavika

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Hordaland, Sogn og Fjordane
Sted Måling

Sunnhordland (Bømlo)

Målested: Rogøysund

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Sunnhordland (Kvinnherrad)

Målested: Sydnessund

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Bergen og omland (Fjell)

Målested: EKSTRA Kamskjell uttatt på Hestholmen

IKKE spis KAMSKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Bergen og omland (Øygarden)

Målested: Stigevika

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Sunnfjord og ytre Sogn (Fjaler)

Målested: Bortheim

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Nordfjord (Bremanger)

Målested: Busta Endal

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Trøndelag, Møre og Romsdal
Sted Måling

Ålesund (Skodje)

Målested: Mørkesetsundet

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Romsdal (Molde)

Målested: Cap Clara

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Nordmøre (Tingvoll)

Målested: Fjørnestangen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Hitra og Frøya (Hitra)

Målested: Fillan (Valen)

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Innherred og Fosen (Rissa)

Målested: Sivertsvik

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Askerholmen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Innherred og Fosen (Inderøy)

Målested: Rundhaugen

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Innherred og Fosen (Inderøy)

Målested: EKSTRA Blåskjell i Beitstadfjorden

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Sør-Innherred (Levanger)

Målested: Skånestangen

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Namdal (Namsos)

Målested: Blikengfjorden

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Namdal (Namsos)

Målested: Bekkavika

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Namdal (Namsos)

Målested: Hestvika

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Namdal (Leka)

Målested: Leka båtforening, Skei

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Nordland
Sted Måling

DK Sør Helgeland (Bindal)

Målested: Aarsand / Hagasandvika / Jupvik

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Ytre Helgeland (Alstadhaug)

Målested: Kjærringskjæret SV

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Midt- og Nord-Helgeland (Lurøy)

Målested: Stokkvågen??

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Salten (Bodø)

Målested: Salten

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Lofoten (Vestvågøy)

Målested: Valbergene

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Lofoten (Lofoten)

Målested: Nappstraumen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Vesterålen (Bø i Nordland)

Målested: Møkland

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Troms og Finnmark
Sted Måling

Tromsø (Tromsø)

Målested: Havbruksstasjonen Skulgambukt

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

Nord Troms (Nordreisa)

Målested: Kjempebakken

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 3. okt

 • Forekomster av giftige alger kan være lokal. Mattilsynet oppfordrer derfor folk til å sanke skjell så nært uttaksstedene som mulig.
 • Vær svært forsiktig hvis rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe.

Ta en titt på svarene Mattilsynet har gitt på spørsmål andre har stilt.

Algegifter hele året

 • Blåskjell kan høstes og spises hele året, men marine algegifter i skjell kan også forekomme til alle årstider
 • Skjellene lever av planktonalger ved å filtrere sjøvann for alger. Enkelte algetyper kan inneholde giftstoffer som så akkumuleres i skjellene.

Les mer om: 

Siste nytt om skjell

Slik får du blåskjellsvarselet:

matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel

Mattilsynets blåskjelltelefon, tlf. 820 33 333 (tjenesten koster kr. 3,50 per minutt)

NRK tekst-TV, side 695

Blåskjellvarselet som app for iPhone

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell, og gir kostholdsråd hver uke. Her kan du sjekke om det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt.

Blåskjellvarslet er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.

Programmet for 2014 omfatter ca 22 faste prøveuttakssteder som skal overvåkes hele året. I sommerhalvåret (f.o.m ca påske - oktober) øker antall prøveutakssteder til ca 41. Første blåskjellvarsel i 2014 kommer uke 6, fredag 7. februar, med ca halvparten av de lokalitetene som skal være med hele året. I de påfølgende ukene øker antall prøveuttakssteder. Siste blåskjellvarsel i 2014 kommer i slutten av november med forbehold om værsituasjonen.

Mattilsynet startet opp et nasjonalt tilsynsprogram for skjell i 2006. Programmet er en kombinasjon av kostholdsråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg. Rådnene til publikum koordineres av Mattilsynet i Trondheim.

Vann-og håvtrekksprøvene sendes til marinbiologer som teller ulike typer alger i prøvene. Skjellprøvene sendes til Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet- NMBU (tidligere NVH) i Oslo, som foretar en kjemisk analyse.

Algegiftene man hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift. Algene som produserer DSP-gift er av slekten Dinophysis spp. og PSP-gift produseres av alger fra slekten Alexandrium spp. Det søkes også etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning toksin (ASP-gift) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap, samt alger som kan være giftige for fisk.

Det kun kjemiske metoder som brukes for å undersøke innholdet av algegifter i skjell. Før 1. juli 2011 ble testene gjort på mus.

Slik får du blåskjellsvarselet:

Se mer informasjon om Algetoksiner i skjell fra Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet - algetoksiner i skjell

Se informasjon om skjellforgiftning hos Folkehelseinstituttet (FHI): Folkehelseinstituttet - Skjellforgiftning

Monitoring program of algae toxins in mussels and dietetic advice to the public

The Norwegian Food Safety Authority (NFSA) runs a monitoring program of algae toxins in mussels and dietetic advice to the public. The aim of the program is on weekly basis, to advice public on the risk associated with consumption of wild mussels.

The Norwegian Food Safety Authority (NFSA) has operated a monitoring program for toxic algae and algal toxins in mussels since 1992 covering the Norwegian coast from the Oslo fjord northwards to the Varrangerfjord near the Russian border.

In 2012 the number of sampling points is 25 fixed stations operating throughout the whole year, plus 13 extra stations during the summer seasons.

NFSA district offices are responsible for the sampling. Samples are collected and sent to different laboratories on Mondays. The laboratories reports data to the NFSA’s district office in Trondheim on Thursday afternoons. The result of marine bio toxins and algae are used to provide weekly advice to the public. These advices are published on Matportalen every Friday.

The program is a free information service distributed through various information channels, like this website and “The mussel telephone” (820 33 333). The NFSA is also responsible for the official monitoring concerning commercial mussel production. Based on analysis of molluscs and seawater, NFSA assess whether harvesting can be permitted. Hence, shellfish offered to normal sales channels should be safe to eat.

The program concentrates primarily on Alexandrium spp. and Dinophysis spp. which are the major producers of Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) and Diarrheic Shellfish Poisoning (DSP). In addition Azaspiracid Poisoning (AZP) has for several years been detected in mollusc’s samples from some mussel farms in late autumn and Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) was a challenge for the scallops industry in 2010.

As the dietetic advices are in Norwegian only, you need to know the following phrases:

 • "IKKE spis skjell" = "Do NOT eat" (marked red)
 • "Spis med måte" = "Eat in moderation" (marked yellow)
 • "Kan spise skjell" = "You may eat" (marked green)

Homepage of The Norwegian Food Safety Authority - about

About us

Contact us  

Et åpent blåskjell

Foto: iStockphoto