Blåskjellvarsel

Mattilsynet publiserer blåskjellvarselet hver fredag (innen kl. 15).

  • Kan spise
  • Spis med måte = 15-20 mellomstore skjell
  • Ikke spis
  • Intet råd / sommerlokalitet
Oslo, Akershus og Østfold
Sted Måling

Ytre Østfold (Hvaler)

Målested: Utgårdskilen (sør øst på Vesterøy)

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Ytre Østfold (Fredrikstad)

Målested: Engelsvik

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Asker og Bærum (Asker)

Målested: Vollen

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Vestfold og Telemark
Sted Måling

Vestfold (Tønsberg)

Målested: Vallø

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Vestfold (Larvik)

Målested: Børrestadbukta

INTET RÅD

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Nedre Telemark (Kragerø )

Målested: Saltneven

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Rogaland og Agder
Sted Måling

Agder (Risør)

Målested: Finnøysundet

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Agder (Arendal)

Målested: Flødevigen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Agder (Kristiandsand)

Målested: Flekkerøy

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Dalane, Sirdal og Flekkefjord (Egersund)

Målested: Nordasund

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Midt-Rogaland (Kvitsøy)

Målested: Buøyflæet

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Midt-Rogaland (Kvitsøy)

Målested: Fluarholmen

Kan spise kamskjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Midt-Rogaland (Stavanger)

Målested: Kalvøysundet

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Haugalandet (Tysvær)

Målested: Torskavika

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Hordaland, Sogn og Fjordane
Sted Måling

Sunnhordland (Bømlo)

Målested: Rogøysund

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Sunnhordland (Kvinnherrad)

Målested: Sydnessund

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Bergen og omland (Øygarden)

Målested: Stigevika

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Sunnfjord og ytre Sogn (Fjaler)

Målested: Bortheim

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Nordfjord (Bremanger)

Målested: Busta Endal

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Trøndelag, Møre og Romsdal
Sted Måling

Ålesund (Skodje)

Målested: Mørkesetsundet

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Romsdal (Molde)

Målested: Cap Clara

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Nordmøre (Tingvoll)

Målested: Fjørnestangen

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Hitra og Frøya (Hitra)

Målested: Fillan (Valen)

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Hitra og Frøya (Hitra)

Målested: EKSTRA Forsnes/Hitra

IKKE SPIS KAMSKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Innherred og Fosen (Rissa)

Målested: Sivertsvik

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Askerholmen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Innherred og Fosen (Inderøy)

Målested: Rundhaugen

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Sør-Innherred (Levanger)

Målested: Skånestangen

IKKE SPIS SKJELL

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Namdal (Namsos)

Målested: Blikengfjorden

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Namdal (Namsos)

Målested: Bekkavika

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Namdal (Namsos)

Målested: Hestvika

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Namdal (Leka)

Målested: Leka båtforening, Skei

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Nordland
Sted Måling

DK Sør Helgeland (Bindal)

Målested: Aarsand / Hagasandvika / Jupvik

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Ytre Helgeland (Alstadhaug)

Målested: Kjærringskjæret SV

INTET RÅD

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Midt- og Nord-Helgeland (Lurøy)

Målested: Stokkvågen??

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Salten (Bodø)

Målested: Salten

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Lofoten (Vestvågøy)

Målested: Valbergene

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Lofoten (Lofoten)

Målested: Nappstraumen

AVSLUTTET for sesongen

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Vesterålen (Bø i Nordland)

Målested: Møkland

INTET RÅD

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Troms og Finnmark
Sted Måling

Tromsø (Tromsø)

Målested: Havbruksstasjonen Skulgambukt

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

Nord Troms (Nordreisa)

Målested: Kjempebakken

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 19. des

  • Forekomster av giftige alger kan være lokal. Mattilsynet oppfordrer derfor folk til å sanke skjell så nært uttaksstedene som mulig.
  • Vær svært forsiktig hvis rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe.

Ta en titt på svarene Mattilsynet har gitt på spørsmål andre har stilt.

Algegifter hele året

  • Blåskjell kan høstes og spises hele året, men marine algegifter i skjell kan også forekomme til alle årstider
  • Skjellene lever av planktonalger ved å filtrere sjøvann for alger. Enkelte algetyper kan inneholde giftstoffer som så akkumuleres i skjellene.

Les mer om: 

Slik får du blåskjellsvarselet:

matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel

Mattilsynets blåskjelltelefon, tlf. 820 33 333 (tjenesten koster kr. 3,50 per minutt)

NRK tekst-TV, side 695

Blåskjellvarselet som app for iPhone

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell, og gir kostholdsråd hver uke. Her kan du sjekke om det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt.

Blåskjellvarslet er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.

Programmet for 2015 omfatter ca 26 faste prøveuttakssteder som skal overvåkes hele året. I sommerhalvåret (f.o.m ca påske - september) øker antall prøveutakssteder til ca 44. Første blåskjellvarsel i 2015 kommer uke 6, fredag 6. februar, med ca halvparten av de lokalitetene som skal være med hele året. I de påfølgende ukene øker antall prøveuttakssteder. Siste blåskjellvarsel i 2015 kommer i slutten av november med forbehold om værsituasjonen.

Mattilsynet startet opp et nasjonalt tilsynsprogram for skjell i 2006. Programmet er en kombinasjon av kostholdsråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg. Rådnene til publikum koordineres av Mattilsynet i Trondheim.

Vann-og håvtrekksprøvene sendes til marinbiologer som teller ulike typer alger i prøvene. Skjellprøvene sendes til Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet- NMBU (tidligere NVH) i Oslo, som foretar en kjemisk analyse.

Algegiftene man hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift. Algene som produserer DSP-gift er av slekten Dinophysis spp. og PSP-gift produseres av alger fra slekten Alexandrium spp. Det søkes også etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning toksin (ASP-gift) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap, samt alger som kan være giftige for fisk.

Det kun kjemiske metoder som brukes for å undersøke innholdet av algegifter i skjell. Før 1. juli 2011 ble testene gjort på mus.

Slik får du blåskjellsvarselet:

Se mer informasjon om Algetoksiner i skjell fra Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet - algetoksiner i skjell

Se informasjon om skjellforgiftning hos Folkehelseinstituttet (FHI): Folkehelseinstituttet - Skjellforgiftning

Et åpent blåskjell

Foto: iStockphoto