Blåskjellvarsel

Mattilsynet publiserer blåskjellvarselet hver fredag (innen kl. 15).

 • Kan spise
 • Spis med måte = 15-20 mellomstore skjell
 • Ikke spis
 • Intet råd / sommerlokalitet
Stor-Oslo
Sted Måling

Østfold og Follo (Hvaler)

Målested: Utgårdskilen (sør øst på Vesterøy)

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Østfold og Follo (Fredrikstad)

Målested: Engelsvik

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Oslo, Asker og Bærum (Asker)

Målested: Vollen

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Øst
Sted Måling

Vestfold (Tønsberg)

Målested: Vallø

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Vestfold (Larvik)

Målested: Ødegårdsbukta i Viksfjord

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Telemark (Kragerø )

Målested: Saltneven

Første prøveuttak uke 23

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Sør og Vest
Sted Måling

Agder (Risør)

Målested: Finnøysundet

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Agder (Arendal)

Målested: Flødevigen

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Agder (Grimstad)

Målested: Kalveldfjorden, Blåskjell

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Agder (Grimstad)

Målested: Kalveldfjorden, Stillehavsøsters

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Agder (Kristiandsand)

Målested: Flekkerøy

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord (Egersund)

Målested: Nordasund

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord (Kvitsøy)

Målested: Buøyflæet

Spis med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord (Kvitsøy)

Målested: Fluarholmen , Kamskjell

Spis kamskjell med måte

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord (Stavanger)

Målested: Kalvøysundet

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Hardanger og Sunnhordland (Bømlo)

Målested: Rogøysund

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Bergen og omland (Øygarden)

Målested: Ulvsundet, Blåskjell

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Bergen og omland (Øygarden)

Målested: Ulvsundet, Kamskjell (ca 15 meters dyp)

Kamskjell kan spises

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Sunnfjord og Sogn (Fjaler)

Målested: Bortheim

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Sunnfjord og Sogn (Fjaler)

Målested: Gjelet

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Midt
Sted Måling

Sunnmøre (Skodje)

Målested: Mørkesetsundet

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Nordmøre og Romsdal (Molde)

Målested: Cap Clara

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Trondheim og omland (Hitra)

Målested: Fillan (Valen)

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Innherred og Fosen (Rissa)

Målested: Straumen

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Askerholmen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Fuglengøset i Skråfjorden (naturlige bestander av Blåskjell)

Kan spise blåskjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Fuglengøset i Skråfjorden (naturlige bestander av Sandskjell,

IKKE spis sandskjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Innherred og Fosen (Åfjord)

Målested: Fuglengøset i Skråfjorden (naturlige bestander av Hjerteskjell

Kan spise hjerteskjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Namdal (Namsos)

Målested: Huken/Hoddøy

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Namdal (Namsos)

Målested: Håkilen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Nord
Sted Måling

Helgeland (Bindal)

Målested: Aarsand

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Helgeland (Leirfjord)

Målested: Selvågen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Salten (Bodø)

Målested: Kobbvika ved Festvåg , Mistfjorden

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Salten (Steigen)

Målested: Måløyvær (naturlige bestander av Blåskjell)

Første prøveuttak uke 14

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Salten (Steigen)

Målested: Måløyvær (naturlige bestander av Kuskjell

Første prøveuttak uke 14

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Midtre Hålogaland (Vestvågøy)

Målested: Valbergene

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Midtre Hålogaland (Bø i Nordland)

Målested: Møkland

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Troms og Svalbard (Tromsø)

Målested: Havbruksstasjonen Skulgambukt

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

Troms og Svalbard (Nordreisa)

Målested: Kjempebakken

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag, 14. apr

 • Forekomster av giftige alger kan være lokal. Mattilsynet oppfordrer derfor folk til å sanke skjell så nært uttaksstedene som mulig.
 • Vær svært forsiktig hvis rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe.

Ta en titt på svarene Mattilsynet har gitt på spørsmål andre har stilt.

Algegifter hele året

 • Blåskjell kan høstes og spises hele året, men marine algegifter i skjell kan også forekomme til alle årstider
 • Skjellene lever av planktonalger ved å filtrere sjøvann for alger. Enkelte algetyper kan inneholde giftstoffer som så akkumuleres i skjellene.

Les mer om: 

Slik får du blåskjellsvarselet:

matportalen.no/blaaskjell

Mattilsynets blåskjelltelefon, tlf. 820 33 333 (tjenesten koster kr. 3,50 per minutt)

NRK tekst-TV, side 695

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell, og gir kostholdsråd hver uke. Her kan du sjekke om det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt.

Blåskjellvarslet er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.

Programmet for 2017 omfatter ca 17 faste prøveuttakssteder som skal overvåkes hele året. I sommerhalvåret (f.o.m ca påske - september) øker antall prøveutakssteder til ca 35. Første blåskjellvarsel i 2017 kommer uke 7, fredag 17. februar, med ca halvparten av de lokalitetene som skal være med hele året. I de påfølgende ukene øker antall prøveuttakssteder. Siste blåskjellvarsel i 2017 kommer i slutten av november med forbehold om værsituasjonen.

Mattilsynet startet opp et nasjonalt tilsynsprogram for skjell i 2006. Programmet er en kombinasjon av kostholdsråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg. Rådene til publikum koordineres av Mattilsynet i Trondheim.

Vann-og håvtrekksprøvene sendes til marinbiologer som teller ulike typer alger i prøvene. Skjellprøvene sendes til Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet- NMBU (tidligere NVH) i Oslo, som foretar en kjemisk analyse.

Algegiftene man hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift. Algene som produserer DSP-gift er av slekten Dinophysis spp. og PSP-gift produseres av alger fra slekten Alexandrium spp. Det søkes også etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning toksin (ASP-gift) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap, samt alger som kan være giftige for fisk.

Det er kun kjemiske metoder som brukes for å undersøke innholdet av algegifter i skjell. Før 1. juli 2011 ble testene gjort på mus.

Slik får du blåskjellsvarselet:

Se mer informasjon om Algetoksiner i skjell fra Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet - algetoksiner i skjell

Se informasjon om skjellforgiftning hos Folkehelseinstituttet (FHI): Folkehelseinstituttet - Skjellforgiftning

Monitoring program of algae toxins in mussels and dietetic advice to the public

The Norwegian Food Safety Authority (NFSA) runs a monitoring program of algae toxins in mussels and dietetic advice to the public. The aim of the program is on weekly basis, to advice public on the risk associated with consumption of wild mussels.

The Norwegian Food Safety Authority (NFSA) has operated a monitoring program for toxic algae and algal toxins in mussels since 1992 covering the Norwegian coast from the Oslo fjord northwards to the Varrangerfjord near the Russian border.

In 2015 the number of sampling points is 26 fixed stations operating throughout the whole year, plus 18 extra stations during the summer seasons.

NFSA district offices are responsible for the sampling. Samples are collected and sent to different laboratories on Mondays. The laboratories reports data to the NFSA’s district office in Trondheim on Thursday afternoons. The result of marine bio toxins and algae are used to provide weekly advice to the public. These advices are published on Matportalen every Friday.

The program is a free information service distributed through various information channels, like this website and “The mussel telephone” (820 33 333). The NFSA is also responsible for the official monitoring concerning commercial mussel production. Based on analysis of molluscs and seawater, NFSA assess whether harvesting can be permitted. Hence, shellfish offered to normal sales channels should be safe to eat.

The program concentrates primarily on Alexandrium spp. and Dinophysis spp. which are the major producers of Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) and Diarrheic Shellfish Poisoning (DSP). In addition Azaspiracid Poisoning (AZP) has for several years been detected in mollusc’s samples from some mussel farms in late autumn and Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) was a challenge for the scallops industry in 2010.

As the dietetic advices are in Norwegian only, you need to know the following phrases:

 • "IKKE spis skjell" = "Do NOT eat" (marked red)
 • "Spis med måte" = "Eat in moderation" (marked yellow)
 • "Kan spise skjell" = "You may eat" (marked green)

Homepage of The Norwegian Food Safety Authority - about

About us

Contact us  

Et åpent blåskjell
iStockphoto