Mat på Data

Mat på Data er et gratis kostberegningsprogram der du kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med anbefalinger for inntak av næringsstoffer. Mat på Data er et gammelt program, som ikke fungerer på alle datamaskiner. Mattilsynet har ikke mulighet til å gi brukerstøtte. Mattilsynet og Helsedirektoratet er i ferd med å oppgradere og videreutvikle en ny versjon av Mat på data; "Kostholdsplanleggeren". Programmet er forsinket da løsningen ikke er helt ferdig utviklet. Lansering forventes i løpet av oktober.

Last ned og les brukerveiledningen til Mat på Data

Mat på Data er beregnet for kostholdsopplæring i skolen og annen undervisning, for ernæringsveiledning, og for vurdering og planlegging av eget kosthold. For å laste ned programmet må du registrere deg og godta brukeravtalen.

BRUKERAVTALE FOR MAT PÅ DATA 5.1 PROGRAMVARE
Dette er en kontrakt, så vennligst les den nøye. Ved å installere og ta i bruk denne programvaren aksepterer De alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

1.1 Generell bruk
De kan installere (laste ned, lagre på PC, intern server, CD-ROM eller andre lagringsfasiliteter) og bruke (dra nytte av, bruke eller utnytte funksjonene i programvaren) programvaren (alt innholdet i filene) på Deres kompatible datamaskin (elektronisk enhet eller innretning som godtar informasjon i digital form eller lignende og endrer den til et spesifikt resultat basert på en instruksjonssekvens), en intern server, CD-ROM eller på andre lagringsfasiliteter.

1.2 Bruk

De kan installere Mat på Data 5.1 på en filserver innenfor Deres interne nettverk med det eneste og eksklusive formål å bruke programvaren. Det er ikke tillatt å tilknytte programvaren Internett- eller Web-vertstjenester.

2. Begrensninger.

De har ikke rett til å kopiere programvaren for annet formål enn å installere og bruke programvaren på en annen PC. Hvis De tar kopi av programvaren, så må denne inneholde de samme erklæringer om opphavsrett og copyright som vises på eller i programvaren.
De kan ikke modifisere, tilpasse, oversette eller lage avledede produkter basert på programvaren eller deler av programvaren. De kan ikke ta fra hverandre eller dele opp programvaren.
Det er ikke under noe omstendighet lov til å utnytte programvaren for kommersiell bruk.

3. Eierrettigheter og beskyttelse av opphavsrett og copyright.

Programvaren tilhører og er eid av Mattilsynet, og gjort tilgjengelig på www.matportalen.no. Strukturen, organiseringen og koden til programvaren tilhører Mattilsynet. Programvaren er beskyttet gjennom lov, inkludert opphavsretts- og copyrightlovgivningen.

4. Ingen garanti.
Programvaren leveres "som den er", og verken Mattilsynet eller www.matportalen.no gir teknisk støtte, garanti eller reparasjoner av eller for programvaren.

5. Ansvarsbegrensning.
Mattilsynet og www.matportalen.no fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap, krav eller kostnader i noen som helst form som De, eller en hvilken som helst tredjepart måtte ha i forbindelse med installering eller bruk av programvaren.

Vennligst bekreft at du har lest vilkårene

Minimumskrav for installasjon og bruk på PC:


Mat på Data 5.1 kan installeres på Windows Server.
  • Ved installering på server bør programfilene gjøres tilgjengelig for brukerne som ønsker å legge til informasjon i databasen.

Brukerveiledning og oppgaver tilknyttet Mat på Data.
  • Brukerveiledning kommer frem når du klikker på lenkene i hovedskjermbildet i Mat på Data, samt under knapper merket hjelp og info. Informasjonen hentes fra Internett, så hvis programmet skal benyttes uten Internett-tilgang må hjelpefilene lastes ned etter installasjon av Mat på data 5.1 ved å klikke på filen ”MpD5.1 Offline” som finnes under fanen ”Brukerveiledning” – sammen med øvrige brukerveiledninger og oppgaver.
  • Øvelser og oppgaver finnes under fanene ”Brukerveiledning” og ”Undervisningsmateriell”

Brukerveiledning

Her er brukerveiledning og andre hjelpemidler til bruk i forbindelse med Mat på Data samlet.

Andre oppgaver

Her ligger registreringer tilhørende undervisningsoppgaver til Mat på Data 5.0 som kan lastes ned (lagres) til en egen mappe på PC-en slik at de kan tas inn i programmet.