Tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på nesten 400 forskjellige stoffer som tilsettes ved produksjon av mat og drikke for å gi maten spesielle egenskaper som lengre holdbarhet, en bestemt konsistens, mindre kalorier eller en bestemt farge.

 Foto: Mattilsynet

Alle tilsetningsstoffer som skal brukes i Norge, må være godkjent av EU. Det betyr at stoffene er vurdert ut fra at bruken ikke skal gi helserisiko, skjule dårlig kvalitet eller villede forbrukeren. Bruken av tilsetningsstoffer skal angis i merkingen av næringsmidlene.

Helseeffekter vurderes nøye

For å sikre at bruken av tilsetningsstoffer i mat og drikke er trygg, er det gitt detaljerte regler om hvor mye og i hvilke produkter det er tillatt å bruke de forskjellige stoffene. Grensene for hvor mye som er tillatt settes på bakgrunn av vitenskapelige risikovurderinger fra de internasjonale vitenskapskomiteene JECFA (WHO/FAO) og EFSA (EU). Den norske Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) gjør risikovurderinger om det blir behov for å vurdere spesielle spisevaner eller andre forhold i Norge.

Det er bare tillatt å bruke de enkelte stoffene i de produktene hvor bruken er vurdert og godkjent.

For hvert tilsetningsstoff er det laget detaljerte beskrivelser og spesifikasjoner som skal sikre at tilsetningsstoffene ikke er forurenset med uønskede forurensninger.

Mange ulike funksjoner i mat og drikke

Tilsetningsstoffene er inndelt i 26 grupper, kalt klasser, etter hvilken funksjon de har i næringsmidlene.

Eksempler er:

Fargestoffer er stoffer som brukes for å gi farge til mat og drikke som i utgangspunktet er fargeløse. Fargestoffer kan også tilsettes produkter for å få en stabil farge uavhengig av faktorer som årstid, opprinnelse og råvarens farge. Det er ikke tillatt å bruke fargestoffer på en måte som gjør at det kan villede forbrukeren eller for å skjule dårlig kvalitet.

Søtstoffer erstatter helt eller delvis sukker. Det er to hovedgrupper av søtstoffer: svakt søtende stoffer (sukkeralkoholer) og  intense søtstoffer. Søtstoffer

Konserveringsmidler forlenger holdbarhet ved å hemme vekst av bakterier, mugg og gjær.

Antioksidanter forlenger holdbarhet ved å hindre og hemme for eksempel harskning av fett og olje og misfarging av tørket frukt og syltetøy.

Fortykningsmidler og geleringsmidler er stoffer som gjør produkter som syltetøy og iskrem   mer tyktflytende.

Emulgatorer er stoffer som gjør det mulig å blande ingredienser som i utgangspunktet ikke er blandbare, for eksempel olje og vann for å lage produkter som majones industrielt.

Stabilisatorer er stoffer som gjør det mulig å opprettholde fysisk/kjemiske tilstand eller som stabiliserer, bevarer eller forsterker fargen. Et eksempel er E410 Johannesbrødkjernemel som gjør at iskrem tåler temperaturendringer.

Vil du vite mer?

For å finne ut om et tilsetningsstoff er godkjent i EU/EØS, hvilke matvarekategorier det er tillatt i og i hvilke mengder, kan du European Union (EU): Database on Food Additives .

Se mer informasjon om regelverket, klassebetegnelsene og matvarekategoriene på www.mattilsynet.no