Nyheter

Nye metoder fant mikroplast i filet og lever hos fisk

23.10.2020 Forskere ved NORCE, Havforskningsinstituttet og NILU har funnet mikroplast i filet og lever hos oppdrettslaks, villaks og fjellørret. Nye metoder gjør det mulig for forskerne å måle mikroplast i vev fra fisk.

Tema: Miljøgifter


Ahmed Foods Mango Pickle in Oil trekkes fra markedet

22.10.2020 Norbygata Engros AS trekker tilbake Ahmed Foods Mango Pickle in Oil, 330 g, med best før dato 30. april 2022. Årsaken er at det er sennep i produktet som ikke står i ingredienslisten. Produktet kan derfor utgjøre en helsefare for personer som er allergiske mot sennep.

Tema: Tilbaketrekkinger


Mattilsynet opphever advarselen mot å spise blåskjell i Sunndalsfjorden

Blåskjell

21.10.2020 Nye undersøkelser av skjell i Sunndalsfjorden viser lave nivå av miljøgifter og tungmetaller. Mattilsynet opphever derfor advarselen fra 2005 mot å spise skjell fra Sunndalsfjordener plukket innenfor en linje mellom Fjøseid og Eide.

Tema: Miljøgifter


Mohn MAK valmuefrø fra Polen trekkes fra markedet

20.10.2020 Baza Nordic AS trekker tilbake produktet «Mohn MAK (MAX)» med best før dato 25.05.2021. Årsaken er funn av for høyt innhold av naturlig morfin i produktet. Valmuefrø inneholder naturlig morfin, men i denne batchen er det for høye verdier.

Tema: Tilbaketrekkinger


Sjekka skjel for forureining

Forsker som undersøker et blåskjell

20.10.2020 Det er stabilt god status for skjel produsert for den norske marknaden, viser rapporten frå overvakinga i 2019. På oppdrag for Mattilsynet undersøkjer Havforskingsinstituttet kvart år norske skjel for tarmbakteriane E. coli og Salmonella, og for ulike miljøgifter. Formålet er å dokumentere nivået av miljøforureining, og sikre at skjel som blir selt på den norske marknaden er trygge å ete.

Tema: Tilsynssaker


Funn av ulovlig plantevernmiddel i sesamfrø fra India

Sesamfrø

19.10.2020 Mattilsynet er varslet om at sesamfrø fra India kan være forurenset av plantevernmiddelet etylenoksid. Produktene er distribuert i Norge og flere andre EU-land. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid.

Tema: Plantevernmidler


Ikkje meir kvikksølv i Fedje-fisk

07.10.2020 For sekstande år på rad har havforskarar sjekka kvikksølv-nivå i brosme og krabbe frå området rundt ubåtvraket ved Fedje.

Tema: Fisk og skalldyr


«Cardio Salmon Oil + D3» kapsler, produsert hos Pharmatech AS og omsatt av Hofseth BioCare ASA, trekkes fra markedet

23.09.2020 Hofseth BioCare ASA, trekker tilbake produktet «Cardio Salmon Oil + D3», kosttilskudd (kapsler), med best før dato 18.11.2022 og 23.03.2023. Årsaken er for høyt innhold av vitamin D3 i forhold til deklarert mengde på etikett.

Tema: Tilbaketrekkinger


Derfor er krabben best om høsten

21.09.2020 I løpet av våren og sommeren spiser taskekrabben seg opp for å ha nok energi til skallskifte og gyting. Det gjør krabbene bedre og mer kjøttfulle om høsten.

Tema: Fisk og skalldyr


Svært få matvarer i Mattilsynets overvåkningsprogram hadde radioaktivitet over grenseverdiene

Sau som beiter på fjellet

18.09.2020 I 10 av 750 prøver var det overskridelser av grenseverdiene. Ni av prøvene var kjøtt fra sau og en var brunost. Overvåkningsprogrammet følger nivåene i matvarer i områdene som fikk mest nedfall etter Tsjernobylulykken i 1986.

Tema: Tilsynsresultater