Nyheter

Trygt å spise kveite under 100 kilo

08.03.2018 En ny undersøkelse viser at det er trygt å spise kveiter under to meter (ca. 100 kilo). Kveiter over denne størrelsen inneholder derimot høye nivåer av uønskede stoffer og bør ikke spises. Slike store kveiter skal slippes ut igjen.

Tema: Fisk og skalldyr


Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter

Rakfisk anrettet på asjett med lefse, purre og rømme

22.02.2018 De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Tema: Fisk og skalldyr


Gravide i Norge drikker minst i Europa

31.03.2017 Andelen kvinner i Europa som drikker alkohol når de vet at de er gravide, er lavest i Norge og høyest i Storbritannia. Det kommer fram i en studie blant 7000 kvinner i 11 europeiske land.

Tema: Gravide


Meir miljøgifter i villaks enn i oppdrettslaks

Et stykke rå laks på et skjærebrett

22.03.2017 Det er høgare nivå av miljøgifter i norsk villaks enn det er i norsk oppdrettslaks. Det viser ein ny norsk studie. Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

Tema: Fisk og skalldyr


Mindre jod i norske egg

Kartong med egg

06.03.2017 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og miljøgifter i egg og kylling fra markedsledende produsenter. Resultatene viser at innholdet av jod og fosfor i norske egg er redusert. Samtlige produkter inneholdt svært lave nivåer av miljøgiftene bly, kadmium, arsen og dioksiner.

Tema: Tilsynsresultater


Fortsatt høy forekomst av antimikrobiell resistens i EU

23.02.2017 Det er fortsatt høy forekomst av bakterier som er resistente mot antimikrobielle midler hos mennesker, dyr og i mat i EU. Det viser en ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC).

Tema: Smittestoffer


Høy tillit til Nøkkelhullet

Handlekurv med nøkkelhullsmerkede matvarer

08.05.2019 97 prosent kjenner til Nøkkelhullet, og siden 2014 har tilliten til merket økt. To av tre opplever Nøkkelhullet som en god merkeordning.

Tema: Nøkkelhullet


OpenFoodTox – database med informasjon om stoffer i mat

Fabrikkpiper med røyk som forurenser

09.08.2018 OpenFoodTox er en database fra EFSA (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet). Databasen gir en samlet informasjon om mer enn 4400 stoffer i mat og fôr fra mer enn 1650 av EFSA sine vitenskapelige uttalelser.

Tema: Uønskede stoffer i mat


God status på importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

16.04.2019 Sjømat som vart importert til Noreg i 2015, hadde gjennomgåande god kvalitet og få overskridingar av gjeldande grenseverdiar for framand- og smittestoff.

Tema: Tilsynsresultater


Advarer fortsatt gravide og små barn mot torsk fra Indre Oslofjord

Torsk

06.01.2017 Mattilsynet advarer fortsatt gravide, ammende og barn under 5 år mot å spise torsk fisket i Indre Oslofjord selv om en ny undersøkelse viser lave kvikksølvnivå. Først når flere undersøkelser bekrefter stabile lave kvikksølvnivå vil Mattilsynet oppheve advarselen. Det er trygt for alle andre å spise torsk.

Tema: Fisk og skalldyr