Nyheter

Gode rutiner ved matservering i barnehager og på SFO

Barnehagebarn som står ved en port.

03.01.2013 I perioden mars til oktober i 2011 ble det gjennomført 203 avtalte tilsyn i 164 barnehager og i 39 skolefritidsordninger (SFO) i Trøndelag, Møre og Romsdal. Utvalget av virksomheter var tilfeldig. Over 10.000 barn er tilknyttet virksomhetene som har hatt besøk av Mattilsynet. Det overordnede inntrykk etter kampanjen er at arbeidsrutinene ved matservering og tilknyttede aktiviteter er gode.

Tema: Tilsynsresultater


Gårdsutsalg og små serveringssteder må kontrollere egne vannkilder

Skilt på et gjerde som viser til

03.01.2013 Mattilsynet har i 2011 sjekket 291 småskalavirksomheter. Resultatet viser at virksomhetene har gode rutiner for hygiene og håndtering av mat, men nær halvparten har private vannkilder og kontrollen med disse må bli bedre for å sikre at vannet er trygt.

Tema: Tilsynsresultater


For dårlig orden, renhold og temperaturstyring

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

03.01.2013 Mange serveringssteder i Rogaland og Agder bryter regler for renhold, orden og temperaturkontroll. Det viser en uanmeldt kontroll av 100 serveringssteder.

Tema: Tilsynsresultater


God kjøkkenhygiene krever gode holdninger

Urene loakler og utstyr på serveringssted

03.01.2013 Fem spisesteder ble stengt på grunn av dårlig hygiene og dårlig mathåndtering etter at Mattilsynet i perioden november 2011 til januar 2012 gjennomførte tilsyn med 26 spisesteder på Hedmarken. 

Tema: Tilsynsresultater


Tre spisesteder stengt på stedet i Bergen

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

03.01.2013 Kun 10 av 25 spisesteder fikk karakteren “bra” etter Mattilsynets tilsynskampanje i Bergen og omland. 3 steder ble stengt. 

Tema: Tilsynsresultater


Hygienen må forbedres

Skitten kjøkkenvegg

03.01.2013 Fire serveringssteder ble helt stengt og tre ble delvis stengt på grunn av manglende håndvask og dårlig orden og renhold da Mattilsynet i perioden januar til mars 2012 gjennomførte tilsyn med 133 serveringssteder i Hedmark og Oppland.

Tema: Tilsynsresultater


Bra resultat etter tilsyn på spisesteder

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

03.01.2013 13 av 17 spisesteder fikk karakteren “bra” etter Mattilsynets tilsynskampanje i Bergen sentrum. Fire av stedene som ble inspisert fikk “mindre bra”.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av bly, kadmium og tinn i vegetabilske produkter

Frukt og grønnsaker

03.01.2013 Mattilsynet har i 2011 analysert 275 prøver av vegetabilske produkter for bly, kadmium og tinn. Resultatene viser at det generelt er lite slike tungmetaller i frukt, grønnsaker, og nøtter på det norske markedet.

Tema: Tilsynsresultater


Mulig å redusere risikoen for Campylobactersmitte i kyllingproduksjon

Kyllingfilet

03.01.2013 Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt i Trøndelag om Campylobactersmitte i ferskt fjørfekjøtt. Resultatene viser at det er mulig å redusere risikoen for smitte ved håndtering og konsum av ferskt fjørfekjøtt ved enkle smitteforebyggende tiltak hos kyllingprodusentene, bedre rutiner for håndtering av smittede partier ved slakteriene og et utvidet prøvetakingsregime.

Tema: Tilsynsresultater


Lite rester av plantevernmidler i norsk mat

Frukt og grønnsaker

03.01.2013 Overvåkingen i 2011 viser for fjerde år på rad ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskproduserte næringsmidler. Dette til tross for at det undersøkes for mange flere plantevernmidler enn tidligere og at flere grenseverdier er satt til en kvantifiseringsgrense. Resultatene viser også lave nivåer i importerte næringsmidler, med unntak av enkelte produkter fra Afrika og Asia. Samlet sett er det få endringer fra tidligere år.

Tema: Tilsynsresultater