Nyheter

Nye metoder fant mikroplast i filet og lever hos fisk

23.10.2020 Forskere ved NORCE, Havforskningsinstituttet og NILU har funnet mikroplast i filet og lever hos oppdrettslaks, villaks og fjellørret. Nye metoder gjør det mulig for forskerne å måle mikroplast i vev fra fisk.

Tema: Miljøgifter


Mattilsynet opphever advarselen mot å spise blåskjell i Sunndalsfjorden

Blåskjell

21.10.2020 Nye undersøkelser av skjell i Sunndalsfjorden viser lave nivå av miljøgifter og tungmetaller. Mattilsynet opphever derfor advarselen fra 2005 mot å spise skjell fra Sunndalsfjordener plukket innenfor en linje mellom Fjøseid og Eide.

Tema: Miljøgifter


Sjekka skjel for forureining

Forsker som undersøker et blåskjell

20.10.2020 Det er stabilt god status for skjel produsert for den norske marknaden, viser rapporten frå overvakinga i 2019. På oppdrag for Mattilsynet undersøkjer Havforskingsinstituttet kvart år norske skjel for tarmbakteriane E. coli og Salmonella, og for ulike miljøgifter. Formålet er å dokumentere nivået av miljøforureining, og sikre at skjel som blir selt på den norske marknaden er trygge å ete.

Tema: Tilsynssaker


Funn av ulovlig plantevernmiddel i sesamfrø fra India

Sesamfrø

19.10.2020 Mattilsynet er varslet om at sesamfrø fra India kan være forurenset av plantevernmiddelet etylenoksid. Produktene er distribuert i Norge og flere andre EU-land. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid.

Tema: Plantevernmidler


Ikkje meir kvikksølv i Fedje-fisk

07.10.2020 For sekstande år på rad har havforskarar sjekka kvikksølv-nivå i brosme og krabbe frå området rundt ubåtvraket ved Fedje.

Tema: Fisk og skalldyr


Derfor er krabben best om høsten

21.09.2020 I løpet av våren og sommeren spiser taskekrabben seg opp for å ha nok energi til skallskifte og gyting. Det gjør krabbene bedre og mer kjøttfulle om høsten.

Tema: Fisk og skalldyr


Svært få matvarer i Mattilsynets overvåkningsprogram hadde radioaktivitet over grenseverdiene

Sau som beiter på fjellet

18.09.2020 I 10 av 750 prøver var det overskridelser av grenseverdiene. Ni av prøvene var kjøtt fra sau og en var brunost. Overvåkningsprogrammet følger nivåene i matvarer i områdene som fikk mest nedfall etter Tsjernobylulykken i 1986.

Tema: Tilsynsresultater


Ny tålegrense for fluorerte stoffer

02.12.2020 EFSA har fastsatt ny tålegrense for fluorerte stoffer. Dette er stoffer som finnes som forurensning i mat og drikke, men også i en lang rekke forbrukerprodukter som for eksempel skismøring. Mange får i seg mengder som er over den nye tålegrensen.

Tema: Miljøgifter


Har for lite jod i lang tid etter fødsel

10.09.2020 I en ny studie så forskerne at det tok ett og et halvt år etter fødsel før kvinnene fikk jodnivåene opp på samme nivå som de hadde i graviditeten. Og selv dette nivået var for lavt.

Tema: Næringsstoffer


Mange mødre og spedbarn har for lite vitamin D

26.10.2021 Over 30 prosent av spedbarna hadde for lite vitamin D ved tre måneders alder, viser en ny studie.

Tema: Næringsstoffer