Nyheter

Et sted stengt og et omsetningsforbud

03.01.2013 Mattilsynet gjennomførte nylig tilsyn på 26 serveringssteder i Bergen. Resultatet er litt blandet. Av 26 tilsyn fikk 17 karakteren bra, seks steder fikk mindre bra og tre fikk karakteren dårlig.

Tema: Tilsynsresultater


Må bedre den hygieniske standarden

Hyller utenfor frittstående dagligvarebutikk.

03.01.2013 Mattilsynet har sjekket 132 frittstående dagligvarebutikker over hele landet. 89 prosent av de kontrollerte butikkene hadde større eller mindre mangler. 24 prosent fikk ett eller flere hastevedtak, noe som innebærer at det har vært direkte helsefare forbundet med driften.

Tema: Tilsynsresultater


Manglende rutiner på spisesteder i Bergen og Os

03.01.2013 Mattilsynet har nylig hatt tilsynskampanje på spisesteder i Bergen og på Os. Halvparten av de inspiserte stedene hadde ikke gode nok rutiner ved behandling av mat.

Tema: Tilsynsresultater


Manglende kompetanse om mat og rutiner på spisesteder

03.01.2013 Mattilsynet har nylig hatt tilsynskampanje på 21 spisesteder og matbutikker i Bergen og omland. Mattilsynet er ikke fornøyd med resultatet.

Tema: Tilsynsresultater


Få overskridelser av muggsoppgifter i matvarer

Ris

03.01.2013 I Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) i næringsmidler i 2008 – 2010 var det funn over tillatt grenseverdi i tre av totalt 779 analyserte prøver. Innholdet av mykotoksiner i næringsmidler bør være så lavt som mulig for å redusere risikoen for skadelige helseeffekter.

Tema: Tilsynsresultater


Fraråder fiskelever fra selvfangst

Fiskelever

03.01.2013 Mattilsynet fraråder de som fisker til eget bruk fra å spise lever av fisk tatt i skjærgården. Unntaket er torsk som befinner seg på åpent hav. Advarselen gis på bakgrunn av en ny undersøkelse av torskelever fra 15 havner og fjorder og at det er fastsatt grenseverdi for summen av dioksiner og dioksinlike PCB i fiskelever.

Tema: Fisk og skalldyr


Nytte- og risikovurdering av probiotika i barnegrøt

Barn som spiser grøt

03.01.2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert helseeffekter ved bruk ac den probiotiske bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 i barnegrøt. Konklusjonen er at denne bakterien ikke er tilstrekkelig karakterisert og det er ikke godt nok dokumentert at F19 ikke medfører risiko for overføring av antibiotikaresistens.

Tema: Tilsynsresultater


Inntaket av omega-3 fettsyrer gir ikke negative helseeffekter

Fiskeoljekapsler på en skje

03.01.2013 Inntaket av omega-3 fettsyrer, inkludert fra kosttilskudd og beriket mat, utgjør ikke risiko for negative helseeffekter, og positive helseeffekter kan oppnås.

Tema: Tilsynsresultater


Få overskridelser av grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat

03.01.2013 Resultatene fra Mattilsynets overvåkingsprogram i 2010 viser for tredje år på rad ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskprodusert mat. Nivåene var også lave i importerte varer.

Tema: Tilsynsresultater


For dårlig kontroll med matservering i barnehager og skolefritidsordninger

Barn som spiser.

03.01.2013 Mattilsynet har kontrollert 33 barnehager, skolefritidsordninger og oppvekstsentre i kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp. Resultatene viser at de fleste virksomhetene ikke hadde tilfredsstillende kontroll med produksjon og servering av mat.

Tema: Tilsynsresultater