Nyheter

Mattilsynet har analysert forurensende stoffer i 106 matvarer

Kjeks og knekkebrød

15.12.2022 Mattilsynet har analysert prosessfremkalte stoffer, mykotoksiner og miljøgifter i 106 ulike produkter fra dagligvarehandelen i Norge. Resultatene viser at nivåene er lave, men i enkelte produkter ble det funnet høyere nivåer av akrylamid.

Tema: Stoffer ved tillaging av mat


Østers fra A La Carte Produkter AS trekkes fra markedet grunnet mistanke om norovirus

12.12.2022 A La Carte Produkter AS i Oslo trekker tilbake østers (Crassonstrea Gigas) fra Irland, via Frankrike, av merkene «BB Boudeuse No 5» og «Royale No 3». Årsaken er mistanke om norovirus, etter flere sykdomstilfeller.

Tema: Tilbaketrekkinger


Utbrudd av salmonella

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

07.12.2022 Mattilsynet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om et nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Så langt er det påvist smitte hos 58 personer. Smittekilden er ikke kjent.

Tema: Smittestoffer


Afghansk røde rosiner Ghazni trekkes fra markedet

afghansk røde rosiner ghanzi

06.12.2022 Sadaf AS trekker tilbake røde rosiner ghazni fra Afghanistan. Årsaken er funn av plantevernmiddelet klorpyrifos over grenseverdi. Klorpyrifos er et insektsmiddel som ikke er lov i EU/EUS og Norge. Funnet representerer mulig akutt helsefare.

Tema: Tilbaketrekkinger


Adventskalendere med ulovlige genmodifiserte ingredienser trekkes tilbake

02.12.2022 Iceland Mat AS trekker tilbake to typer adventskalendere fra USA; «Hershey’s Countdown to Christmas Cookies’n’Creme» og «Reese’s Peanut Butter Cups Anything But Ordinary». Årsaken er innhold av ulovlige genmodifiserte ingredienser i produktene. Ingen genmodifiserte næringsmidler er per i dag godkjent i Norge.

Tema: Tilbaketrekkinger


Juleskinke merket som Julesylte 200g fra Gilde trekkes fra markedet

28.01.2023 Gilde trekker tilbake påleggsproduktet merket «Julesylte 200g» med siste forbruksdag 14.12.2022. Årsaken er at innholdet i pakningen er Juleskinke, som inneholder allergenet sennep som ikke er deklarert på etiketten.

Tema: Tilbaketrekkinger


Vatan Engros AS kaller tilbake malt pepper av merket "Natco"

25.11.2022 Vatan Engros AS kaller tilbake malt pepper i poser på 100 g av merket «Natco». Produktene er solgt i dagligvarebutikker. Tilbakekallingen skjer på grunn av at nøttene inneholder plantevernmidler over tillatt grenseverdi.

Tema: Tilbaketrekkinger


Mye feilmerking i barnemathylla

Baby som mates med skje.

18.11.2022 Mattilsynet har undersøkt merking av mat til barn under tre år. 21 av 40 produkter hadde feil i merkingen.

Tema: Merking av mat


Gode resultater etter sjekk av matkriminalitet i sjømat

17.11.2022 Mattilsynet har sammen med Europol og Tolletaten deltatt i Opson XI 2022, en årlig internasjonal kampanje mot matkriminalitet. Mattilsynet testet for ulovlig bruk av tilsetningsstoffet nitritt i norsk røkelaks.

Tema: Tilsynsresultater


Lite rester av plantevernmidler i mat

31.10.2022 Innholdet av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet er lavt. Det er flest funn av plantevernmiddelrester i mat som importeres fra land utenfor Europa, viser Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram.

Tema: Plantevernmidler