Nyheter

Bra resultat etter tilsyn på spisesteder

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

03.01.2013 13 av 17 spisesteder fikk karakteren “bra” etter Mattilsynets tilsynskampanje i Bergen sentrum. Fire av stedene som ble inspisert fikk “mindre bra”.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av bly, kadmium og tinn i vegetabilske produkter

Frukt og grønnsaker

03.01.2013 Mattilsynet har i 2011 analysert 275 prøver av vegetabilske produkter for bly, kadmium og tinn. Resultatene viser at det generelt er lite slike tungmetaller i frukt, grønnsaker, og nøtter på det norske markedet.

Tema: Tilsynsresultater


Mulig å redusere risikoen for Campylobactersmitte i kyllingproduksjon

Kyllingfilet

03.01.2013 Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt i Trøndelag om Campylobactersmitte i ferskt fjørfekjøtt. Resultatene viser at det er mulig å redusere risikoen for smitte ved håndtering og konsum av ferskt fjørfekjøtt ved enkle smitteforebyggende tiltak hos kyllingprodusentene, bedre rutiner for håndtering av smittede partier ved slakteriene og et utvidet prøvetakingsregime.

Tema: Tilsynsresultater


Lite rester av plantevernmidler i norsk mat

Frukt og grønnsaker

03.01.2013 Overvåkingen i 2011 viser for fjerde år på rad ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskproduserte næringsmidler. Dette til tross for at det undersøkes for mange flere plantevernmidler enn tidligere og at flere grenseverdier er satt til en kvantifiseringsgrense. Resultatene viser også lave nivåer i importerte næringsmidler, med unntak av enkelte produkter fra Afrika og Asia. Samlet sett er det få endringer fra tidligere år.

Tema: Tilsynsresultater


Lave restnivåer av plantevernmidler i jordbær

Mange modne jordbær ligger samlet

03.01.2013 Jordbær på det norske markedet inneholder lave nivåer av plantevernmidler. Restnivåene utgjør i snitt bare 5 prosent av tillatt maksimal verdi. Det er dermed god sikkerhetsmargin for mulige helseeffekter.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av ulovlig GMO i 2011

To maiskolber

03.01.2013 Mattilsynets tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr viser at det er få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet. Kun 2 av 143 undersøkte prøver hadde GMO-innhold i strid med regelverket. De to prøvene var av proteinprodukter brukt i styrketreningsmiljøer.

Tema: Tilsynsresultater


Bra resultat etter tilsyn på spisesteder i Bergen

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

03.01.2013 Mattilsynet for Bergen og omland hadde torsdag 1.november en tilsynskampanje med inspeksjon på 20 spisesteder i Bergen sentrum. Kampanjen er et samarbeid med andre distriktskontor i regionen.

Tema: Tilsynsresultater