Nyheter

Utbrudd av E. coli (EHEC)-infeksjon

E.colibakterier

16.06.2023 Mattilsynet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om et nasjonalt utbrudd med mage-tarmbakterien EHEC. Det er påvist smitte hos seks personer, bosatt i ulike deler av landet. Utbruddet har gått over tid og smittekilden er foreløpig ukjent.

Tema: Syk av maten


Asia Engros trekker tilbake ABC gelégodteri

14.06.2023 Asia Engros trekker tilbake gelégodteri fra Taiwan. Årsaken er at produktene inneholder tilsetningsstoffer som gjør dem fastere og er ulovlig å bruke i slike produkter.

Tema: TilbaketrekkingerMidsona Norge AS trekker tilbake maiskaker med chiafrø og havsalt

05.06.2023 Midsona Norge AS trekker tilbake FRIGGS maiskaker Chiafrø og havsalt med best-før dato 19.09.2023. Årsaken er at det er påvist klorpyrifos i et parti mais, som er en ingrediens i dette produktet.

Tema: Tilbaketrekkinger


Mattilsynet ønsker mer data til Matvaretabellen.no

01.06.2023 Matvaretabellen.no tilbyr kvalitetssikrede data om innhold av energi og næringsstoffer i matvarer. Mattilsynet tilrettelegger nå for at enda flere matprodusenter kan bidra med analyseverdier og beregnede verdier.

Tema: Matvaretabellen


Haribo trekker tilbake flere typer godteri grunnet metallpartikler

30.05.2023 HARIBO Produktion A/S tilbakekaller enkelte produkter fra en bestemt produksjonsperiode. Årsaken er at emballasjen kan inneholde små metallpartikler. Dette kan utgjøre en helsefare.

Tema: Tilbaketrekkinger


BAMA tilbakekaller BABYLEAF MIX

Babyleaf salat

19.05.2023 Årsaken er mistanke om salmonella

Tema: Tilbaketrekkinger


Sarrazac As trekker tilbake suppekvast (Bouquet Garni) til fisk og kjøtt

15.05.2023 Sarrazac As trekker tilbake Suppekvast (Bouquet Garni) til fisk og kjøtt fra markedet. Årsaken er at det er funnet for høye verdier av tungmetaller i produktene.

Tema: Tilbaketrekkinger


Ramco Norge AS trekker tilbake halvah fra Syria etter funn av Salmonella spp.

12.05.2023 Ramco Norge AS trekker tilbake halvah fra Syria etter funn av Salmonella spp. i produktet. Dette gjelder variantene naturell, pistasj og sjokolade og pakningsstørrelser 200, 400 og 900 gram.

Tema: Tilbaketrekkinger