Nyheter

Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

kyr og kalver på beite

20.05.2020 Mattilsynets overvåking av fremmedstoffer i landdyr 2019, viser ingen alvorlige funn i kjøtt og andre animalske produkter.

Tema: Tilsynsresultater


Lite radioaktivitet i lokalprodusert mat

19.05.2020 Det er svært få funn av radioaktivitet over grenseverdiene i norsk lokalmat selv om maten er produsert i de områdene som ble hardest rammet av nedfall etter Tsjernoby-lulykken i 1986. Det viser Mattilsynets overvåkningsprogram.

Tema: Miljøgifter


Lite tungmetaller i fiskekaker og fiskepinner

17.04.2020 Det er lave nivå av tungmetaller i prosesserte fiskeprodukter, viser en ny studie.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen funn av Salmonella i tørket frukt, bær og nøtter

Blanding av nøtter og tørket frukt i to små serveringsboller av tre

10.02.2020 I Mattilsynets kontroll ble det ikke funnet Salmonella i prøver av tørket frukt, tørkede bær og nøtteblandinger tatt ut på det norske markedet i 2019.

Tema: Tilsynssaker


Kjøttprodukter inneholdt mer salt enn det som var oppgitt i merkingen

Person i rutete skjorte som sammenligner merkingen på to pølseprodukter i butikken

15.01.2020 Mattilsynet har fått analysert næringsstoffer og tungmetaller i 24 bestselgende kjøttprodukter. Ni av produktene inneholdt mer salt enn det som var oppgitt på næringsdeklarasjonen. Ingen av produktene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater