Nyheter

Stabil andel barn med overvekt og fedme

En jente med en tallerken på hodet og en gaffel i munnen.

27.07.2023 Ferske tall fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet viser at andelen barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg de siste årene.

Tema: Barn


Solskinnsvikaren: sild

27.07.2023 100 gram sild gir mer enn dobbelt så mye vitamin D som dagsbehovet hos barn og voksne, viser en ny undersøkelse, fra NIFES

Tema: Fisk og skalldyr


Rakfisk til begjær og besvær

Rakfisk med purreløk anrettet på fat

04.04.2017 Høsten og tiden før jul er høysesong for den særnorske rakfisken. Spesielle forhold knyttet til produksjon, lagring og tilberedning gjør at rakfisk er en vare med høyere risiko enn de fleste andre matvarer.

Tema: Fisk og skalldyr


Røykt laks og ørret mistenkt som kjelde til utbrot av listeriose

Røykt laks med dill og sitron

21.07.2023 Mattilsynet har blitt varsla av Folkehelseinstituttet som har oppdaga eit utbrot forårsaka av bakterien Listeria monocytogenes. Så langt er det påvist smitte hos fire personar. Røykt laks og ørret er mistenkt som kjelde.

Tema: Smittestoffer


Røkt laks, merket Sotra Sjømat trekkes tilbake på grunn av funn av Listeria

Røkt laks, helside 600-1200gr, Sotra sjømat

21.07.2023 Røkt laks produsert av Sotra Fiskeindustri AS, med batch nr 16039 og 16029, og siste forbruksdag 17.08.2023 trekkes tilbake på grunn av funn av små mengder Listeria monocytogenes.

Tema: Tilbaketrekkinger


Hvorfor er det så mye mer kadmium i krabbe fra nord? Og hvor mye krabbe kan jeg spise hver uke?

En rød taskenkrabbe

12.06.2020 Havforskningsinstituttet har undersøkt 445 taskekrabber fra både Sør- og Nord-Norge for innhold av kadmium i klokjøtt og innmat, og sammenlignet krabbene fra sør med krabbene fra nord.

Tema: Miljøgifter


Sjekka krabbe og fisk for kvikksølv utanfor Fedje

Krabbe

15.10.2019 Fann auka nivå av kvikksølv i krabben. – Ikkje berre frå ubåten, forklarar forskar.

Tema: Miljøgifter


Funn av salmonella  - Villsvinjegere må være forsiktige

20.07.2023 Veterinærinstituttet fant i 2020 salmonella på 8 av 183 undersøkte villsvin i Østfold. Mattilsynet ber jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr for å unngå å bli smittet.

Tema: Smittestoffer


Funn av antibiotikaresistente bakterier i kalkunkjøtt

Kalkunkjøtt på en trefjøl

20.07.2023 Ved hjelp av nye og mer følsomme metoder har Veterinærinstituttet påvist høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier i kalkunkjøtt. Undersøkelsene viste at omtrent halvparten av kalkunfiletene inneholdt såkalte kinolonresistente E. coli-bakterier.

Tema: Smittestoffer


Ha god hygiene når du håndterer rå kylling

Kyllingfilet

20.07.2023 Det er viktig at vi som forbrukere er bevisst på at vi selv kan være med på å forebygge sykdom, gjennom å ha god kjøkkenhygiene når vi håndterer rå kylling.

Tema: Smittestoffer