Nyheter

Glutenfrie produkter i Norden holder stort sett hva de lover

Kjeks merket med

26.06.2019 Mattilsynet har sammen med Fødevarestyrelsen i Danmark, Livsmedelsverket i Finland og Livsmedelsverket i Sverige undersøkt 154 glutenfrie produkter i de fire landene. To prøver hadde gluteninnhold over grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon

24.06.2019 I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

Tema: Kosttilskudd


Saltnivået i fiskeprodukter har ikke gått ned

Fiskekaker i en stekepanne

14.06.2019 I perioden 2014-2018 har Havforskningsinstituttet analysert saltnivået i utvalgte matvarer. Rapporten viser at saltinnholdet i fiskeprodukter ikke har gått ned de siste årene.

Tema: Fisk og skalldyr


Salg av ulovlig genmodifisert maismel i Norge

Ulovlig genmodifisert maismel av merkene «TRS» og «P.A.N.»

14.06.2019 Mattilsynet finner jevnlig ulovlig genmodifisert maismel av merkene «TRS» og «P.A.N.» ved tilsyn i frittstående dagligvarebutikker. Forbrukere bør være oppmerksomme på slike produkter.

Tema: Genmodifisert mat (GMO)


Vannbårne utbrudd − årsaker og forekomst i Norge

11.06.2019 Generelt har vi godt og trygt drikkevann i Norge. Utbrudd av smittsom sykdom forårsaket av forurenset drikkevannet skjer likevel med ujevne mellomrom. Spesielt for Norge, er at vi har spredt bosetning med mange små vannverk, og at vi bruker mye overflatevann som vannkilde.

Tema: Smittestoffer


Hver tredje kvinne er overvektig før svangerskapet

Gravid mage.

06.06.2019 Mer enn hver tredje kvinne hadde overvekt eller fedme da svangerskapet begynte, hver sjuende hadde fedme. Andelene varierer mellom fylkene, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister.

Tema: Gravide


Tungmetall finst i all morsmjølk

Baby som blir ammet.

04.06.2019 Miljøgifter finst i morsmjølka til alle norske mødrer. Nivå av kadmium og bly i morsmjølk i Noreg var likevel blant dei lågaste som er rapportert i verda, viser resultat i ein studie frå Folkehelseinstituttet.

Tema: Miljøgifter


Miljøgifter i morsmelk og tarmflora hos spedbarn

Baby som drikker brystmelk.

04.06.2019 Miljøgifter i morsmelk har sammenheng med sammensetningen og funksjonen til tarmfloraen hos spedbarn, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet.

Tema: Miljøgifter


54 dagligvareforretninger måtte gjøre utbedringer

Frukt og grønnsaker i esker

02.05.2019 Det er resultatet etter at Mattilsynet i Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland i 2018 gjennomførte tilsyn hos 88 frittstående dagligvareforretninger, altså forretninger som ikke er tilknyttet en kjede

Tema: Tilsynsresultater


Tilsyn med tilsetningsstoffer avdekket flere feil

09.04.2019 Mattilsynet har kontrollert salg og bruk av tilsetningsstoffer i mat som oljer, sauser, supper og pålegg. Kontrollen avdekket flere feil i bruk av mengde, dokumentasjon og merking.

Tema: Tilsynsresultater