Nyheter

Stor variasjon i innholdet av miljøgifter i marine oljer

Fiskeoljekapsler på en skje

22.02.2018 En undersøkelse av miljøgifter i ti ulike marine oljer beregnet for humant konsum viser at det er store forskjeller i nivåene i de undersøkte oljene. Én torskeleverolje og én havmusleverolje var over grenseverdi.

Tema: Tilsynsresultater


Mindre antibiotika-resistens i mat og dyr i 2016

22.02.2018 Bruken av antibiotika til dyr og mengden resistente bakterier i mat i Norge er redusert i 2016. Det viser årets NORM-VET rapport, utarbeidet av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet. Rapporten som tar for seg bruken av antibiotika i landbruket og bekrefter at det fremdeles er en unikt god status i Norge.

Tema: Smittestoffer


Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet i 2016

06.09.2017 Mattilsynet avdekket i 2016 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i to prøver av importerte matvarer. Det ble ikke gjort funn av ulovlig genmodifisering i fôr- eller såvarer.

Tema: Genmodifisert mat (GMO)


Stadig bedre resultater fra smilefjesordningen

Mann og kvinne ved et kafébord.

29.05.2018 Etter to fulle runder med smilefjesordningen, og mer enn 15 000 gjennomførte tilsyn, viser tallene at stadig flere serveringssteder får smilefjes ved første gangs tilsyn.

Tema: Kjøkkenhygiene


Lav helserisiko fra radioaktivitet i mat og drikke

22.02.2018 Helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste, viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet.

Tema: Miljøgifter


Lite radioaktiv forureining i oppdrettslaks

Oppdrettslaks

22.02.2018 Forureininga i oppdrettslaksen er låg og langt under grenseverdien. Nivåa er tilsvarande eller lågare enn i villfisk.

Tema: Miljøgifter


Trygge nivåer av plantevernmiddelrester i mat

Frukt og grønnsaker

22.02.2018 Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene. Dette tilsier at maten er trygg å spise. Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016.

Tema: Plantevernmidler


Få overskridelser av grenseverdiene for radioaktivitet i norsk mat

Sau som beiter på fjellet

22.02.2018 Overvåkningen som Mattilsynet og Strålevernet gjorde i 2016 viste at kun enkelte prøver av sauekjøtt og én brunost hadde for høye verdier av radioaktivitet.

Tema: Miljøgifter


Trygg oppdrettsfisk

Oppdrettslaks

22.02.2018 Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram for medisinrester i oppdrettsfisk i 2016 bekrefter igjen at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge.

Tema: Fisk og skalldyr


Funn av sykdomsfremkallende bakterier i melkeprodukter laget av rå melk

Test av melk

22.02.2018 I et overvåkingsprogram av ulike oster og andre melkeprodukter, avdekket Mattilsynet bakterier som kan utløse sykdom i tre norske melkeprodukter og en fransk ost. Alle var upasteuriserte.

Tema: Melk og melkeprodukter