Nyheter

For dårlig temperatur, orden og renhold

03.01.2013 Over halvparten av serveringsstedene som Mattilsynet distriktskontoret for Midt-Rogaland kontrollerte våren 2010 fikk påvist mangler. Så mange som 19 av virksomhetene har ikke fulgt opp tidligere pålegg fra Mattilsynet. Mattilsynet mener resultatet er overraskende og bekymringsfullt.

Tema: Tilsynsresultater


Ubetydelige funn av legemidler og fremmedstoff i oppdrettsfisk

Oppdrettslaks

03.01.2013 Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under internasjonalt aksepterte grenseverdier. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen endring i akrylamidnivåene i mat

15.06.2016 Resultatene fra fjorårets overvåking viser at nivåene av akrylamid i mat er omtrent på samme nivå som tidligere.

Tema: Tilsynsresultater


Mange seriøse småskalavirksomheter

03.01.2013 Mattilsynet har gjennomført tilsyn med 144 småskala kjøttvirksomheter i 2009. Hele kjeden fra levende dyr til ferdig produkt, var inkludert i prosjektet. Resultatene viser at virksomhetene har gjennomgående god faglig kompetanse, men at enkelte mangler kunnskap om regelverket og har for dårlig systemforståelse.

Tema: Tilsynsresultater


Gode forhold ved norske eggpakkeri

Seks egg ligger i en åpen eggekartong

23.02.2016 Mattilsynet har i 2009 gjennomført et tilsynsprosjekt i de ni største eggpakkeriene i Norge. Resultatene viste at de fleste eggpakkeriene hadde gode rutiner og god kontroll.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av ulovlig GMO

Maiskolbe

03.01.2013 Kun én av 55 prøver av næringsmidler på det norske markedet inneholdt ulovlig genmodifisert materiale. Det viser Mattilsynets tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr i 2009.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen overskridelser av muggsoppgifter i matvarer i 2009

03.01.2013 I Mattilsynets kartleggings- og overvåkingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) ble det i 2009 ikke påvist overskridelser av grenseverdier i importerte eller norskproduserte matvarer. Innholdet av slike gifter i matvarer bør være på så lavt nivå som mulig for å redusere skadelige helseeffekter.

Tema: Tilsynsresultater


Norge og Norden har det tryggeste kyllingkjøttet

Flådde kyllinger henger på rekke i et slakteri

03.01.2013 Norden inntar en særstilling når det gjelder funn av bakteriene Campylobacter og Salmonella i kylling. Salmonella er så godt som fraværende, og forekomsten av Campylobacter er langt lavere enn for EU for øvrig. Det viser en rapport fra EUs organ for mattrygghet, EFSA.

Tema: Tilsynsresultater


Bra resultater etter tilsynskampanje i Bergen

03.01.2013 Spisestedene serverer stort sett trygg mat til sine kunder. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet nylig gjennomførte en tilsynskampanje på serveringssteder i Bergen.

Tema: Tilsynsresultater


Internkontrollen må forbedres på serveringssteder i Hedmark og Oppland

03.01.2013 Tre virksomheter ble stengt, i to virksomheter ble deler av serveringsstedet stengt og ni virksomheter fikk omsetningsforbud. Det viser Mattilsynets inspeksjon av 325 serveringsssteder i Hedmark og Oppland.

Tema: Tilsynsresultater