Nyheter

Ingen funn av Salmonella i tørket frukt, bær og nøtter

Blanding av nøtter og tørket frukt i to små serveringsboller av tre

10.02.2020 I Mattilsynets kontroll ble det ikke funnet Salmonella i prøver av tørket frukt, tørkede bær og nøtteblandinger tatt ut på det norske markedet i 2019.

Tema: Tilsynssaker


Kjøttprodukter inneholdt mer salt enn det som var oppgitt i merkingen

Person i rutete skjorte som sammenligner merkingen på to pølseprodukter i butikken

15.01.2020 Mattilsynet har fått analysert næringsstoffer og tungmetaller i 24 bestselgende kjøttprodukter. Ni av produktene inneholdt mer salt enn det som var oppgitt på næringsdeklarasjonen. Ingen av produktene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater