Nyheter

Trygt å spise norske bær

Glasskål med blåbær i blåbærlyng

18.09.2020 Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) er ikke påvist i Norge. Bærplukkere i Norge trenger ikke å ta spesielle forholdsregler.

Tema: Grønnsaker, frukt og bær


Utenlandske sopp-plukkere i Norge

Mange typer som i en mix

28.08.2018 Mangel på kunnskap om norske sopper kan gjøre at sopp-plukkere med utenlandsk opprinnelse er spesielt utsatt for forgiftning etter forveksling med matsopper. Er du usikker på om du har fått i deg giftig sopp bør du ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent).

Tema: Grønnsaker, frukt og bær


Lakseprotein kan bremse fedme

En laksefilet.

01.07.2011 Forsøk med rotter tyder på at lakseprotein kan bidra til å redusere fedme, risiko for diabetes (type 2) og innhaldet av farlege feittstoff i blodet.

Tema: Fisk og skalldyr


For dårlig kontroll med matservering i barnehager og skolefritidsordninger

Barn som spiser.

03.01.2013 Mattilsynet har kontrollert 33 barnehager, skolefritidsordninger og oppvekstsentre i kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp. Resultatene viser at de fleste virksomhetene ikke hadde tilfredsstillende kontroll med produksjon og servering av mat.

Tema: Tilsynsresultater


Få overskridelser av grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat

03.01.2013 Resultatene fra Mattilsynets overvåkingsprogram i 2010 viser for tredje år på rad ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskprodusert mat. Nivåene var også lave i importerte varer.

Tema: Tilsynsresultater


Inntaket av omega-3 fettsyrer gir ikke negative helseeffekter

Fiskeoljekapsler på en skje

03.01.2013 Inntaket av omega-3 fettsyrer, inkludert fra kosttilskudd og beriket mat, utgjør ikke risiko for negative helseeffekter, og positive helseeffekter kan oppnås.

Tema: Tilsynsresultater


Sukker hindrar sunn effekt av omega 3

Sukker

16.01.2012 Fiskeolje er sunt og kan bidra til å redusere fedme. Men sukker i kosten kan redusere effekten.

Tema: Fisk og skalldyr


Nytte- og risikovurdering av probiotika i barnegrøt

Barn som spiser grøt

03.01.2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert helseeffekter ved bruk ac den probiotiske bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 i barnegrøt. Konklusjonen er at denne bakterien ikke er tilstrekkelig karakterisert og det er ikke godt nok dokumentert at F19 ikke medfører risiko for overføring av antibiotikaresistens.

Tema: Tilsynsresultater


Luktfri løk som lever lenge

Rødløk, hele og oppskåret.

11.12.2015 Løk er såpass bra for oss at vi burde spise det mye og ofte. Løken er en av de mest robuste og lagringsdyktige grønnsakene vi har, men det forutsetter at det gjøres på rett måte.

Tema: Grønnsaker, frukt og bær


Få overskridelser av muggsoppgifter i matvarer

Ris

03.01.2013 I Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) i næringsmidler i 2008 – 2010 var det funn over tillatt grenseverdi i tre av totalt 779 analyserte prøver. Innholdet av mykotoksiner i næringsmidler bør være så lavt som mulig for å redusere risikoen for skadelige helseeffekter.

Tema: Tilsynsresultater