Nyheter

Manglende kompetanse om mat og rutiner på spisesteder

03.01.2013 Mattilsynet har nylig hatt tilsynskampanje på 21 spisesteder og matbutikker i Bergen og omland. Mattilsynet er ikke fornøyd med resultatet.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av humanpatogener i sjøpattedyr

Hval som dykker

11.01.2012 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) kan ikke dokumentere at det er noen smitterisiko forbundet med å spise hval- og selkjøtt i Norge, men konklusjonene er usikre fordi datagrunnlaget er lite.

Tema: Smittestoffer


Fraråder fiskelever fra selvfangst

Fiskelever

03.01.2013 Mattilsynet fraråder de som fisker til eget bruk fra å spise lever av fisk tatt i skjærgården. Unntaket er torsk som befinner seg på åpent hav. Advarselen gis på bakgrunn av en ny undersøkelse av torskelever fra 15 havner og fjorder og at det er fastsatt grenseverdi for summen av dioksiner og dioksinlike PCB i fiskelever.

Tema: Fisk og skalldyr


Manglende rutiner på spisesteder i Bergen og Os

03.01.2013 Mattilsynet har nylig hatt tilsynskampanje på spisesteder i Bergen og på Os. Halvparten av de inspiserte stedene hadde ikke gode nok rutiner ved behandling av mat.

Tema: Tilsynsresultater


Må bedre den hygieniske standarden

Hyller utenfor frittstående dagligvarebutikk.

03.01.2013 Mattilsynet har sjekket 132 frittstående dagligvarebutikker over hele landet. 89 prosent av de kontrollerte butikkene hadde større eller mindre mangler. 24 prosent fikk ett eller flere hastevedtak, noe som innebærer at det har vært direkte helsefare forbundet med driften.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet sjekker julenøttene

Ulike nøtteslag ligger i en haug

13.02.2013 I julen spiser vi mye nøtter og tørket frukt, og bruker tradisjonelt mye mandler og hasselnøtter i julebaksten. På grunn av risiko for muggsoppgifter er det ekstra strenge importregler på denne typen varer. Det gjør førjulstiden travel for inspektørene ved Mattilsynets distriktskontor for Oslo.

Tema: Tilsynsresultater


Et sted stengt og et omsetningsforbud

03.01.2013 Mattilsynet gjennomførte nylig tilsyn på 26 serveringssteder i Bergen. Resultatet er litt blandet. Av 26 tilsyn fikk 17 karakteren bra, seks steder fikk mindre bra og tre fikk karakteren dårlig.

Tema: Tilsynsresultater


Marine oljer til humant konsum er trygge

03.01.2013 Nye analyser av innholdet av miljøgifter i marine oljer til humant konsum viser stort sett lave nivåer av de fleste stoffene, og variasjon i innholdet av PCB7. De analyserte oljene vurderes som trygge for konsum. Analysen er gjort av NIFES på oppdrag av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Lite kunnskap om advarselsmerking på matvarer

03.01.2013 Forbrukerne er generelt positive til mer informasjon på maten vi kjøper. Det gjelder også såkalt advarselsmerking. Men, kunnskapen om denne type merking er svært liten. Det viser en undersøkelse utført av SIFO på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Bra standard på cateringbedriftene i Oslo

15.06.2016 Mattilsynet i Oslo har gjennomført tilsyn med 25 av hovedstadens cateringfirmaer. Standarden var gjennomgående god. Både renhold, temperaturer og kapasiteten på kjøkkenene var stort sett tilfredsstillende.

Tema: Tilsynsresultater