Nyheter

(?)url: https://www.matportalen.no/

Tilbaketrekking av ulovlig genmodifisert maismel fra Lesotho

TRZ white maizw meal ulovlig å selge på grunn av GMO

14.06.2019 Noramix Import AS trekker tilbake maismel av typen «TRS White Maize Meal» fra Lesotho. Maismelet er produsert fra genmodifisert mais. Produktene er innført fra EU og distribuert til 16 butikker i REMA 1000-kjeden i Oslo.

Tema: Tilbaketrekkinger


Vannbårne utbrudd − årsaker og forekomst i Norge

11.06.2019 Generelt har vi godt og trygt drikkevann i Norge. Utbrudd av smittsom sykdom forårsaket av forurenset drikkevannet skjer likevel med ujevne mellomrom. Spesielt for Norge, er at vi har spredt bosetning med mange små vannverk, og at vi bruker mye overflatevann som vannkilde.

Tema: Smittestoffer


Hver tredje kvinne er overvektig før svangerskapet

Gravid mage.

06.06.2019 Mer enn hver tredje kvinne hadde overvekt eller fedme da svangerskapet begynte, hver sjuende hadde fedme. Andelene varierer mellom fylkene, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister.

Tema: Gravide


Miljøgifter i morsmelk og tarmflora hos spedbarn

Baby som drikker brystmelk.

04.06.2019 Miljøgifter i morsmelk har sammenheng med sammensetningen og funksjonen til tarmfloraen hos spedbarn, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet.

Tema: Miljøgifter


Tungmetall finst i all morsmjølk

Baby som blir ammet.

04.06.2019 Miljøgifter finst i morsmjølka til alle norske mødrer. Nivå av kadmium og bly i morsmjølk i Noreg var likevel blant dei lågaste som er rapportert i verda, viser resultat i ein studie frå Folkehelseinstituttet.

Tema: Miljøgifter


Advarer mot å spise visse fiskearter fra Tyrifjorden

Abbor

24.05.2019 Mattilsynet fraråder å spise abbor fra Tyrifjorden og gjedde fisket ved Viul. Årsaken er lokal forurensing av stoffet PFOS og andre lignende stoffer, som har blitt sluppet ut i Randselva og har blitt ført videre til Storelva og inn i Tyrifjorden.

Tema: Miljøgifter


UTEN Havregrøt glutenfri naturell og skogsbær fra REMA 1000 trekkes fra markedet

Havregrøt glutenfri skogsbær

20.05.2019 REMA 1000 trekker tilbake tre partier med UTEN Havregrøt-produkter av typen naturell glutenfri og skogsbær glutenfri. Årsaken er funn av gluten over grenseverdiene i produktene.

Tema: Tilbaketrekkinger


Tilbaketrekking av ulovlig genmodifisert godteri og sjokolade fra USA

07.06.2019 Dropsen AS trekker tilbake totalt 19 varianter sjokolade og godterier av merkene «Reese’s», «Jolly Rancher», «Nerds», «Gobstoppers», «Runts», «HotTamales», Warheads» og «Lucky Charms» fra USA som er merket med innhold av genmodifiserte ingredienser. Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge per 2019.

Tema: Tilbaketrekkinger


Tilbaketrekking av ulovlig genmodifisert sjokolade og godteri fra USA

07.06.2019 Scott Candy AS trekker tilbake sjokolade og godteri av merkene «Reese’s», «Hershey’s», «Runt's», «Spree» og «Nerds» fra USA. Årsaken er innhold av ulovlige genmodifiserte ingredienser. Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge per 2019.

Tema: Tilbaketrekkinger


COOP tilbakekaller «COOP Vegetardag boller med ost og chili» grunnet manglende allergimerking av melk

Coop vegetarboller

10.05.2019 Coop kaller tilbake «Coop Vegetardag boller med ost og chili» 350 g merket med best før dato 10.05.2019. Vegetarbollene inneholder allergenet melk selv om dette ikke er merket i ingredienslisten. Årsaken er at vegetarbollene har ingredienslisten til «Vegetarnuggets» på noen av pakningene med aktuell dato.

Tema: Tilbaketrekkinger