Nyheter

(?)url: https://www.matportalen.no/

Et sted stengt og et omsetningsforbud

03.01.2013 Mattilsynet gjennomførte nylig tilsyn på 26 serveringssteder i Bergen. Resultatet er litt blandet. Av 26 tilsyn fikk 17 karakteren bra, seks steder fikk mindre bra og tre fikk karakteren dårlig.

Tema: Tilsynsresultater


Marine oljer til humant konsum er trygge

03.01.2013 Nye analyser av innholdet av miljøgifter i marine oljer til humant konsum viser stort sett lave nivåer av de fleste stoffene, og variasjon i innholdet av PCB7. De analyserte oljene vurderes som trygge for konsum. Analysen er gjort av NIFES på oppdrag av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Matallergi – et problem for mange

20.08.2015 Nøtter forårsaker mange alvorlige allergireaksjoner  Etter femten år med registrering av matallergi i Norge, er det klart: nøtter er verstingene. Hasselnøtter og peanøtter er nummer en og to på allergitoppen. Som nummer tre følger hvetemel.

Tema: Allergikere


Fortsatt lite fremmedstoffer og mikroorganismer i skjell

Blåskjell og østers ligger på et pledd

03.01.2013 Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i skjell, og den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god. Det viser kartlegging NIFES har gjort på vegne av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Lite kunnskap om advarselsmerking på matvarer

03.01.2013 Forbrukerne er generelt positive til mer informasjon på maten vi kjøper. Det gjelder også såkalt advarselsmerking. Men, kunnskapen om denne type merking er svært liten. Det viser en undersøkelse utført av SIFO på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Bra standard på cateringbedriftene i Oslo

15.06.2016 Mattilsynet i Oslo har gjennomført tilsyn med 25 av hovedstadens cateringfirmaer. Standarden var gjennomgående god. Både renhold, temperaturer og kapasiteten på kjøkkenene var stort sett tilfredsstillende.

Tema: Tilsynsresultater


Internkontrollen må skjerpes

15.06.2016 Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland har hatt en tilsynskampanje på serveringssteder i byen. Det ble gjennomført uanmeldte tilsyn på 14 serveringssteder. To serveringssteder ble stengt og fem andre fikk karakteren mindre bra.

Tema: Tilsynsresultater


For dårlig temperatur, orden og renhold

03.01.2013 Over halvparten av serveringsstedene som Mattilsynet distriktskontoret for Midt-Rogaland kontrollerte våren 2010 fikk påvist mangler. Så mange som 19 av virksomhetene har ikke fulgt opp tidligere pålegg fra Mattilsynet. Mattilsynet mener resultatet er overraskende og bekymringsfullt.

Tema: Tilsynsresultater


Ubetydelige funn av legemidler og fremmedstoff i oppdrettsfisk

Oppdrettslaks

03.01.2013 Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under internasjonalt aksepterte grenseverdier. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen endring i akrylamidnivåene i mat

15.06.2016 Resultatene fra fjorårets overvåking viser at nivåene av akrylamid i mat er omtrent på samme nivå som tidligere.

Tema: Tilsynsresultater