Nyheter

Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn

Riskaker

01.09.2020 Små barn bør ikke spise riskaker fordi de kan få i seg for mye uorganisk arsen. Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM).

Tema: Miljøgifter


2015: EFSA med ny vurdering av bisfenol A

Plastikkbokser med grønnsaker

07.11.2017 Nye data bekrefter EFSAs (European Food Safety Authorithy) tidligere konklusjon om at bisfenol A (BPA) kan ha effekt på immunsystemet hos dyr, men kunnskapen er for begrenset til å trekke konklusjoner for menneskers helse.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper


Er det trygt å spise tang og tare?

Tang i sjøen

21.11.2019 Det er en økende interesse for tang og tare til bruk som mat og tangprodukter kan bli en viktig del i norsk kosthold i fremtiden. Samtidig vet vi for lite om de stoffene i tangprodukter som kan ha negativ effekt på helsen. Derfor må tang og tare generelt brukes med forsiktighet og ikke spises i store mengder. 

Tema: Miljøgifter


Ingen funn av fluorerte stoffer i papp og papir

Pizza i pizzaeske

05.07.2019 Mattilsynet har analysert matkontaktmaterialer av papp og papir for innhold av utvalgte fluorerte stoffer. Det ble ikke funnet målbare nivåer av disse stoffene, som kan være hormonforstyrrende og kreftfremkallende.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper


Nøkkelhullet har blitt trangere

En mann studerer merkingen på en flaske olivenolje i en butikk.

08.05.2019 Nå er det ikke sikkert favorittpålegget kan få Nøkkelhullet lenger! Strengere krav til salt, sukker, mettet fett og fullkorn, samt en introduksjon av nye nøkkelhullskategorier er de viktigste endringene i kravene.

Tema: Nøkkelhullet


Sju av 10 serveringssteder får smilefjes

Mann og kvinne ved et kafébord.

29.05.2018 Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser også at ordningen har ført til en solid bedring av hygienestandarden hos de som har hatt besøk av Mattilsynet.

Tema: Kjøkkenhygiene


Vær opptatt av drikkevannet ditt

Vann som helles i ett glass

29.05.2018 Vannverkene legger mye arbeid i å sikre at du får godt vann i springen. Dette er du med på å betale gjennom vann og avløpsgebyret. For at dette arbeidet ikke skal miste noe av sin verdi, så er det viktig at du som abonnent er bevisst på at du også har et ansvar.

Tema: Drikke


Få funn av uønskede stoffer i importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

22.02.2018 Analyser av importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området i 2014 viste få tilfeller der uønskede stoffer var over grenseverdien. Statusen på importert sjømat var derfor god i 2014, på samme måte som den har vært tidligere.

Tema: Fisk og skalldyr


Trygge egg fra små og mellomstore eggpakkerier

Kartong med egg

22.02.2018 Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten.

Tema: Egg


Advarer mot to fiskeoljer etter funn av miljøgifter

Polarol Havmusolje -  best før/batchnr: 092016/009 og Polaris Hvalolje  -  batchnr: 6691

22.02.2018 Mattilsynet advarer mot kosttilskuddene Polarol Havmusolje og Polaris Hvalolje etter funn av miljøgifter over grenseverdi. Vi oppfordrer de som har disse om å kaste dem.

Tema: Fisk og skalldyr