Nyheter

(?)url: https://www.matportalen.no/

Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

22.02.2018 Mattilsynet avdekket i 2015 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver (tilsvarende fire prosent). Alle funn ble gjort i importerte matvarer.

Tema: Genmodifisert mat (GMO)


Trenger mer kunnskap for å sikre trygg mat og biologisk mangfold

Gul havreåkermed grønne gressstrå foran

09.09.2016 Hva spiser vi i Norge, hva inneholder maten og hvilken effekt har maten vi spiser på helsa? Kunnskap om nordmenns matvaner er ett av mange områder vi vet for lite om. Det fremgår av en oppsummering om kunnskapsbehov for trygg mat og biologisk mangfold fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Tema: Matsmitte og hygiene


Mindre matsvinn med bedre veiledning og gjennomtenkt holdbarhetsmerking

Mat i søpplekasse

10.07.2017 Felles nordiske regler for kjøletemperaturer i butikk, kun bruk av merkingen «siste forbruksdag» på risikomatvarer og bedre informasjon til forbrukerne, vil bidra til å minske mengden mat som kastes, i følge et nordisk prosjekt.

Tema: Merking av mat


Trygt å spise tunfisk på boks

En åpen og en lukket boks med tunfisk

22.02.2018 Det er helt trygt å spise tunfisk på boks. Nye undersøkelser viser at innholdet av uønskede stoffer som for eksempel kvikksølv er langt under grenseverdiene.

Tema: Fisk og skalldyr


Bergensungdommer spiser for lite grønnsaker og fisk

Torsk med pseto og grønnaker

23.08.2016 Ni av ti bergenske niendeklassinger spiser mindre enn den anbefalte mengden med frukt og grønt, viser en fersk undersøkelse. En av fire spiser fisk sjeldnere enn én gang i måneden.

Tema: Kosthold og helse


Minimal risiko for å få harepest fra ville blåbær

Glasskål med blåbær i blåbærlyng

19.08.2016 Mattilsynet har denne sommeren fått mange henvendelser med spørsmål om det er farlig å spise blåbær plukket i skogen på grunn av risiko for sykdommen harepest. Svaret er at det er det ikke, men det er likevel lurt å ta noen forholdsregler før bærene spises.

Tema: Smittestoffer


Advarsel mot farlige vitamin D3 dråper

En flaske D3-dråper

09.08.2016 Mattilsynet advarer mot kosttilskuddet «D3-dråber» fra virksomheten Inno Pharma i Danmark.

Tema: Tilbaketrekkinger


Fjordland AS tilbakekaller "Fjordland kyllingsuppe med sjampinjong og estragon"

En pakke Fjordland kyllingsuppe med sjampinjong og estragon

02.08.2016 Fjordland AS tilbakekaller "Fjordland kyllingsuppe med sjampinjong og estragon" med siste forbruksdag 09.08.2016. Årsaken er at den kan være blandet med fiskesuppe.

Tema: Tilbaketrekkinger


Nordisk initiativ for maksimumsgrense for sukkermengde i mat

Sukker

08.07.2016 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, Euroepan Food Safety Authority (EFSA), vil diskutere maksimumsgrense for tilsetting av sukker i mat og drikke. Det skjer etter et initiativ fra mattrygghetsmyndigheter i de fem nordiske landene.

Tema: Sukker og søte produkter


Faretruende lavt jodinntak hos gravide og unge kvinner

05.07.2016 Halvparten av gravide kvinner i Norge får i seg for lite jod viser ny forskning fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Dette kan påvirke den nevrologiske utviklingen hos foster og små barn.

Tema: Gravide