Nyheter

EFSA-uttalelse om mikro- og nanoplast i mat

Tråler som drar inn fiskegarn i en norsk fjord

01.07.2016 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), har publisert en uttalelse om mikro- og nanoplast i mat, med spesielt fokus på sjømat.

Tema: Miljøgifter


Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten

Broccoli, chilipepper og gulrot var blant matvarene der det ble funnet for mye rester av plantevernmidler i 2015

22.02.2018 Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Tema: Plantevernmidler


Feilmerkede matvarer fremdeles en risiko for mange allergikere

Sjokoladebiter

22.02.2018 Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015.

Tema: Merking av mat


Vær opptatt av drikkevannet ditt

Vann som helles i ett glass

29.05.2018 Vannverkene legger mye arbeid i å sikre at du får godt vann i springen. Dette er du med på å betale gjennom vann og avløpsgebyret. For at dette arbeidet ikke skal miste noe av sin verdi, så er det viktig at du som abonnent er bevisst på at du også har et ansvar.

Tema: Drikke


Mattilsynet har analysert fiskekaker, panert fisk, fiskegrateng og fiskepinner

22.02.2018 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i noen av de meste solgte fiskeproduktene på markedet. Produktene har endret næringsstoffsammensetning siden tidligere analyser og viser blant annet endring i fettsammensetning.

Tema: Næringsstoffer


Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn

Riskaker

01.09.2020 Små barn bør ikke spise riskaker fordi de kan få i seg for mye uorganisk arsen. Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM).

Tema: Miljøgifter


Fedme og høyt blodsukker hos gravide øker helserisiko for mor og barn

Badevekt

26.04.2016 For første gang har forskere brukt en genetisk forskningsmetode til å studere årsakssammenheng mellom fedme og høyt blodsukker hos mor og økt fødselsvekt hos barnet. Dette kommer fram i en ny studie med data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Tema: Gravide


Restaurantmenyen skal gi deg allergiinformasjon

28.04.2016 All maten du bestiller på en kafé eller en restaurant skal være tydelig merket hvis den inneholder allergener.

Tema: Allergikere


Magefett øker risiko for hjerteinfarkt

Overvektig kvinne som trener vannaerobic

28.04.2016 En stor midje-hofte-ratio er en viktigere risikofaktor for hjerteinfarkt enn vekt, og særlig for kvinner under 60 år. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen.

Tema: Kosthold og helse


Sju av 10 serveringssteder får smilefjes

Mann og kvinne ved et kafébord.

29.05.2018 Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser også at ordningen har ført til en solid bedring av hygienestandarden hos de som har hatt besøk av Mattilsynet.

Tema: Kjøkkenhygiene