Nyheter

(?)url: https://www.matportalen.no/

Er det trygt å spise tang og tare?

Tang i sjøen

16.04.2019 Det er en økende interesse for tang og tare til bruk som mat og tangprodukter kan bli en viktig del i norsk kosthold i fremtiden. Samtidig vet vi for lite om de stoffene i tangprodukter som kan ha negativ effekt på helsen. Derfor må tang og tare generelt brukes med forsiktighet og ikke spises i store mengder. 

Tema: Miljøgifter


Barns kosthold er stort sett i tråd med anbefalingene

Gutt som holder eple og gulrot i hendene

10.08.2017 Ferske Ungkost-tall viser imidlertid noen klare svakheter: Dagens 9 - og 13-åringer har for høyt inntak av mettet fett og mat med tilsatt sukker, og de spiser for lite frukt, grønnsaker og fisk.

Tema: Kosthold og helse


EFSA-uttalelse om mikro- og nanoplast i mat

Tråler som drar inn fiskegarn i en norsk fjord

01.07.2016 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), har publisert en uttalelse om mikro- og nanoplast i mat, med spesielt fokus på sjømat.

Tema: Miljøgifter


Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten

Broccoli, chilipepper og gulrot var blant matvarene der det ble funnet for mye rester av plantevernmidler i 2015

22.02.2018 Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Tema: Plantevernmidler


Feilmerkede matvarer fremdeles en risiko for mange allergikere

Sjokoladebiter

22.02.2018 Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015.

Tema: Merking av mat


Vær opptatt av drikkevannet ditt

Vann som helles i ett glass

29.05.2018 Vannverkene legger mye arbeid i å sikre at du får godt vann i springen. Dette er du med på å betale gjennom vann og avløpsgebyret. For at dette arbeidet ikke skal miste noe av sin verdi, så er det viktig at du som abonnent er bevisst på at du også har et ansvar.

Tema: Drikke


Mattilsynet har analysert fiskekaker, panert fisk, fiskegrateng og fiskepinner

22.02.2018 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i noen av de meste solgte fiskeproduktene på markedet. Produktene har endret næringsstoffsammensetning siden tidligere analyser og viser blant annet endring i fettsammensetning.

Tema: Næringsstoffer


Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn

Riskaker

09.02.2018 Små barn bør ikke spise riskaker fordi de kan få i seg for mye uorganisk arsen. Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM).

Tema: Miljøgifter


Tulip tilbakekaller "GØL Picante Salami Sticks", solgt i Sverige og Danmark

En pakke Picante salami sticks

29.04.2016 Svenske myndigheter mistenker at dette produktet kan være koblet til et sykdomsutbrudd med 39 syke i Sverige, men de endelige analyseresultatene er ennå ikke klare.

Tema: Tilbaketrekkinger


Fedme og høyt blodsukker hos gravide øker helserisiko for mor og barn

Badevekt

26.04.2016 For første gang har forskere brukt en genetisk forskningsmetode til å studere årsakssammenheng mellom fedme og høyt blodsukker hos mor og økt fødselsvekt hos barnet. Dette kommer fram i en ny studie med data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Tema: Gravide