Nyheter

Foreløpige resultater fra overvåkningen av medisinrester i oppdrettsfisk fra 2015

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

01.03.2016 De foreløpige resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram viser at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler var langt under verdiene som er ansett som trygge. Et funn av et stoff som ikke skal brukes til matproduserende dyr viste seg å skyldes forurensing under prøvetaking.

Tema: Tilsynsresultater


Advarer mot to fiskeoljer etter funn av miljøgifter

Polarol Havmusolje -  best før/batchnr: 092016/009 og Polaris Hvalolje  -  batchnr: 6691

22.02.2018 Mattilsynet advarer mot kosttilskuddene Polarol Havmusolje og Polaris Hvalolje etter funn av miljøgifter over grenseverdi. Vi oppfordrer de som har disse om å kaste dem.

Tema: Fisk og skalldyr


Trygge egg fra små og mellomstore eggpakkerier

Kartong med egg

22.02.2018 Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten.

Tema: Egg


Få funn av uønskede stoffer i importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

22.02.2018 Analyser av importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området i 2014 viste få tilfeller der uønskede stoffer var over grenseverdien. Statusen på importert sjømat var derfor god i 2014, på samme måte som den har vært tidligere.

Tema: Fisk og skalldyr


Advarer ikke lenger gravide, ammende og barn mot å spise torsk fra Drammensfjorden

18.01.2016 Nå er det også trygt for gravide, ammende og barn å spise torsk fisket i Drammensfjorden. En ny miljøundersøkelse viser at kvikksølvinnholdet har gått ned. Imidlertid er innholdet av miljøgifter i skrubbe fra hele fjorden og ørret fra indre del fremdeles så høyt at alle advares mot å spise dem.

Tema: Tilbaketrekkinger