Nyheter

(?)url: https://www.matportalen.no/

Mange barnehager i Hedmark må bedre rutinene for å sikre trygg mat

Barn som spiser.

22.02.2018 34 av 82 barnehager i Hedmark fikk pålegg fra Mattilsynet om å utbedre rutiner, internkontroll og forhold på kjøkken for å sikre trygg mat.

Tema: Kjøkkenhygiene


Kosttilskudd med grønn te-ekstrakter kan gi leverskade

Illustradsjonsfoto, grønn te

10.07.2017 Grønn te-ekstrakter er populære ingredienser i kosttilskudd som tas i forbindelse med slanking. Konsentrerte ekstrakter av grønn te kan være skadelig for helsen, spesielt når de inntas på tom mage.

Tema: Kosttilskudd


Nytte-risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis

En baby som blir matet av en voksen.

31.10.2017 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse.

Tema: Vitaminer og andre stoffer tilsatt i mat og drikke


Konservert mat kan redde verden

Konserverte erter, kikerter og solsikkekjerner på glass

19.09.2016 Verdens befolkning øker og matmangel er et stort problem. En viktig del av løsningen vil være å ta bedre vare på den maten vi allerede produserer.

Tema: Grønnsaker, frukt og bær


Foreløpige resultater fra overvåkningen av medisinrester i oppdrettsfisk fra 2015

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

01.03.2016 De foreløpige resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram viser at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler var langt under verdiene som er ansett som trygge. Et funn av et stoff som ikke skal brukes til matproduserende dyr viste seg å skyldes forurensing under prøvetaking.

Tema: Tilsynsresultater


Advarer mot to fiskeoljer etter funn av miljøgifter

Polarol Havmusolje -  best før/batchnr: 092016/009 og Polaris Hvalolje  -  batchnr: 6691

22.02.2018 Mattilsynet advarer mot kosttilskuddene Polarol Havmusolje og Polaris Hvalolje etter funn av miljøgifter over grenseverdi. Vi oppfordrer de som har disse om å kaste dem.

Tema: Fisk og skalldyr


Trygge egg fra små og mellomstore eggpakkerier

Kartong med egg

22.02.2018 Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten.

Tema: Egg


Få funn av uønskede stoffer i importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

22.02.2018 Analyser av importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området i 2014 viste få tilfeller der uønskede stoffer var over grenseverdien. Statusen på importert sjømat var derfor god i 2014, på samme måte som den har vært tidligere.

Tema: Fisk og skalldyr


Advarer ikke lenger gravide, ammende og barn mot å spise torsk fra Drammensfjorden

18.01.2016 Nå er det også trygt for gravide, ammende og barn å spise torsk fisket i Drammensfjorden. En ny miljøundersøkelse viser at kvikksølvinnholdet har gått ned. Imidlertid er innholdet av miljøgifter i skrubbe fra hele fjorden og ørret fra indre del fremdeles så høyt at alle advares mot å spise dem.

Tema: Tilbaketrekkinger


Mattilsynet starter med smilefjes over hele landet

Mann og kvinne ved et kafébord.

06.01.2016 Mattilsynet starter med smilefjestilsyn på over 8000 kafeer og restauranter over hele landet.

Tema: Matsmitte og hygiene