Nyheter

(?)url: https://www.matportalen.no/

Spisesteder i Bergen: Kjøkkenhygienen må forbedres

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

19.12.2014 21 spisesteder i Bergen og omland fikk 20. november uanmeldt inspeksjon av Mattilsynets inspektører. Resultatet viser at mange av spisestedene ikke har god nok kjøkkenhygiene, og må følges opp av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Trygt og viktig å spise fisk

Salat med laks

15.02.2018 Helsefordelene ved å spise fisk oppveier de ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter i fisk representerer. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet med i en ny vurdering av nytte og risiko ved å spise fisk. Rapporten viser at ingen får i seg skadelige mengder av miljøgifter av å spise mye fet fisk, heller ikke gravide og kvinner i fruktbar alder.

Tema: Tilsynsresultater


Lite fremmedstoffer i oppdrettsfisk

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

11.12.2014 Overvåkningen dokumenterer at oppdrettsfisk er trygg å spise. Det er lave konsentrasjoner av medisinrester og andre uønskede stoffer i oppdrettsfisk. Innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer var langt under grenseverdiene. Det viser en ny rapport NIFES har laget på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Mangelfull merking av næringsinnhold i tex-mex-produkter

Tacoskjell med kjøttdeig og grønnsaker

22.02.2018 Et analyseprosjekt utført på oppdrag for Mattilsynet av tex-mex-mat, viser at fire av åtte analyserte produkter er mangelfullt merket sammenlignet med det analyserte innholdet av næringsstoffer.

Tema: Merking av mat


Ikke farlig å spise kylling

Kyllingfilet

29.05.2018 Det er mye medieoppmerksomhet rundt antibiotikaresistente bakterier på kylling for tiden. Det er forståelig at folk er bekymret, men det er ikke farlig verken å ta i, eller spise kylling. God hånd- og kjøkkenhygiene gjør det mulig å beskytte seg mot antibiotikaresistente bakterier i kylling.

Tema: Smittestoffer


Stort sett bra hygiene i ferskvareavdelinger

Kjøtt i ferskvaredisk

26.11.2014 69 posent av ferskvareavdelingene i Hedmark og Oppland hadde ingen eller små avvik da Mattilsynet i perioden juli til september 2014 gjennomførte uanmeldte inspeksjoner på alle butikkene, totalt 67, som har ferskvareavdeling eller ferskvaredisk.

Tema: Tilbaketrekkinger


Dødelige slankemidler med DNP (dinitrofenol)

Muskelmann som løfter vekter

07.02.2019 Mattilsynet og Statens legemiddelverk advarer mot stoffet DNP (2,4-dinitrofenol). Stoffet brukes som slankemiddel og selges på internett. Stoffet markedsføres som fettforbrennende til kroppsbyggere og andre som vil raskt ned i vekt. DNP forårsaker alvorlige forgiftninger og dødsfall.

Tema: Kosttilskudd


Lave nivåer av miljøgifter i marine oljer

Fiskeoljekapsler på en skje

14.11.2014 Nye analyser av marine oljer brukt i kosttilskudd viser lave nivåer av miljøgifter. Tre forskjellige fiskeoljer, fire prøver av oljer som var blandinger av fiskeoljer og planteoljer, en prøve av krillolje og to prøver av seloljer er analysert.

Tema: Tilsynsresultater


Maten merkes fremdeles for dårlig

22.02.2018 Fjorårets store sjekk av maten på frokostbordet ga nedslående resultater, og heller ikke i år er det merkbar bedring å spore. – Det er fremdeles urovekkende dårlig merking av maten, sier Atle Wold, seksjonssjef i Mattilsynet.

Tema: Merking av mat


Fortsatt ikke tillatt å selge genmodifisert mat i Norge

To maiskolber

10.11.2014 Klima- og miljødepartementet har ikke aktivt forbudt to typer genmodifisert mais som er godkjent i EU. De er da lovlige å importere til Norge, men maisen kan per i dag ikke dyrkes i Norge og heller ikke selges som mat.

Tema: Nyheter