Nyheter

God mathåndtering under sommerfestivaler

22.02.2018 Mattilsynet har i løpet av sommeren 2015 ført tilsyn med matserveringen ved Kongsberg Jazzfestival, Økofestivalen i Sande og Elvefestivalen i Drammen. Forholdene var bra.

Tema: Kjøkkenhygiene


Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2014

Granatepler, appelsiner, mandariner, bananer, lime, pærer, squash, sitroner og epler ligger i kasser

26.08.2015 Innholdet av plantevernmiddelrester i produkter på det norske markedet er lavt, viser undersøkelser Mattilsynet har gjort. 98,3 prosent av prøvene var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Trygg oppdrettsfisk

Hode på en laks.

18.08.2015 Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram i 2014 viser at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge.

Tema: Tilsynsresultater


Miljøgifter i kosttilskudd

Etikettene til de tre kosttilskuddene Mattilsynet advarer mot.

10.07.2017 Mattilsynet advarer mot tre typer kosttilskudd av fiskeolje etter funn av miljøgifter over grenseverdi.

Tema: Kosttilskudd


Dårlig renhold og orden på serveringssteder i Drammen

Utildekket mat i skittent og rustent kjøleskap

25.06.2015 Ett serveringssted ble stengt på grunn av helsefare og ni fikk pålegg om utbedringer da Mattilsynet 9.juni 2015 kontrollerte 34 serveringssteder i Drammen sentrum.

Tema: Tilsynsresultater


Mye bra på spisestedene i Bergen

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

24.06.2015 Over halvparten av spisestedene i Bergen og omland som hadde Mattilsynet på besøk nylig, fikk karakteren «bra». – Det er vi godt fornøyd med, sier seniorinspektør Margrethe Wold i Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Blandet resultat på gatekjøkkentilsyn

Oppvaskbenk i et gatekjøkken

24.06.2015 Seks virksomheter ble stengt, en fikk hastepålegg om å vaske ned og 28 fikk pålegg om utbedring da Mattilsynet sjekket tilstanden blant hovedstadens gatekjøkkener. Totalt ble 49 virksomheter sjekket.

Tema: Tilsynsresultater


Minimalt med fremmedstoffer i landdyr i 2014

23.06.2015 Mattilsynet har gjort en omfattende kartlegging av mulige fremmedstoffer i norske landdyr. Resultatene fra 2014 viser ikke alvorlige funn av fremmedstoffer i animalske produkter. De fleste funnene er tolket som naturlige funn og tyder ikke på ulovlig medisinbruk.

Tema: Tilsynsresultater


Kantiner med god start på allergenmerking

17.06.2015 Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum sjekket i mars og april 2015 allergenmerking i 48 kantiner. De fleste kantinene hadde kjennskap til de nye kravene om merking av allergifremkallende ingredienser, med det var ulikt hvor langt de hadde kommet med merkingen.

Tema: Tilsynsresultater


A. Idsøe AS trekker tilbake Meny Hvetepølse (Hveteølpølse) fra markedet

En pakke Meny Hvetepølse

16.06.2015 A. Idsøe AS trekker tilbake Meny Hvetepølse som er kjøpt i ferskvareavdelingen i enkelte Menybutikker, fordi produktet kan inneholde Listeria.

Tema: Tilbaketrekkinger