Nyheter

Mattilsynet opphever sjømatadvarsel for Fedje

En rød taskenkrabbe

10.07.2017 Resultater fra undersøkelser av sjømaten fra området rundt ubåtvraket utenfor Fedje viser at sjømaten er trygg. Mattilsynet opphever derfor dagens advarsel om at små barn, gravide og ammende ikke bør spise sjømat fra området rundt ubåtvraket.

Tema: Miljøgifter


Ikke skadelige mengder kadmium i vanlig norsk kosthold

Krabbe

16.04.2019 Voksne som har et gjennomsnittlig norsk kosthold får ikke i seg skadelige mengder kadmium. Barn overskrider tolerabelt inntak, fordi de spiser mye i forhold til kroppsvekt. Det er konklusjonen i en risikovurdering av inntak av kadmium fra mat som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Tema: Miljøgifter


Akrylamid i mat er et folkehelseproblem

Potetgull med rifler

20.10.2017 Akrylamid i mat er fortsatt et helseproblem, viser en risikovurdering fra den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authority (EFSA).

Tema: Stoffer ved tillaging av mat


Syv funn av ulovlig genmodifisert materiale i 2014

27.05.2015 I Mattilsynets tilsynsprosjekt ble det i 2014 påvist ulovlig GMO-innhold i 7 av totalt 54 prøver av næringsmidler, men ikke i noen av de 67 prøvene tatt av fôr- og såvarer. – Dette bekrefter igjen at innslaget av ulovlig GMO er lavt i Norge, sier Øygunn Østhagen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Fortsatt høyt innhold av akrylamid i enkelte matvarer

22.02.2018 Resultater fra analyser i 2014 viser at flere matvarer fortsatt har høye nivåer av akrylamid. Spesielt gjelder dette ferdigstekt pommes frittes, enkelte chipsprodukter og knekkebrød. Mattilsynet vil følge opp produsentene, og har bestilt en ny risikovurdering om akrylamid i matvarer.

Tema: Stoffer ved tillaging av mat


Mange feilaktige ernærings- og helsepåstander i dagligvarer

Et merke der det står:

22.02.2018 Mattilsynet har avdekket mange feil ved bruk av ernærings- og helsepåstander i merking av matvarer som inngår i vårt daglige kosthold.

Tema: Merking av mat


Trygg oppdrettslaks

Grillet laks med asparges

30.10.2015 NIFES har sett nærare på innhaldet av uønskte stoff som dioksin, dioksinliknande PCB, PCB6, tungmetall og pesticid i oppdrettslaksen det siste tiåret. Resultata, som er publisert i ein ny artikkel, syner at innhaldet av dei fleste stoff går nedover.

Tema: Fisk og skalldyr


Urovekkende mange spisesteder med dårlige rutiner

Rotete kjøkken

11.05.2015 Fra november 2014 til februar 2015 inspiserte Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum 156 kafeer og restauranter. Bare 40 av virksomhetene passerte uten anmerkninger eller med bare bagatellmessige mangler. I 26 virksomheter var situasjonen så alvorlig at den resulterte i stengninger, omsetningsforbud eller andre hastevedtak.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet har analysert kjøkkenartikler av plast

30.05.2016 Mattilsynet har undersøkt 25 kjøkkenartikler av polyamidplast (nylon) for å analysere for primære aromatiske aminer (PAA). Ingen av de undersøkte artiklene overskred grenseverdiene som er satt for denne type produkter.

Tema: Tilsynsresultater


Gode resultater etter Merkesjekken 2014

29.04.2015 Mattilsynets merkesjekk i 2014 har ført til en betydelig bedring i korrekt merking av matvarer. Av de 270 produktene som fikk merknader i fjorårets undersøkelse, har hele 223 produkter nå riktig merking.

Tema: Tilsynsresultater