Mat forurenset med radioaktivitet 

Folk flest trenger ikke å tenke på radioaktivitet når de planlegger kostholdet sitt. Det er utarbeidet egne kostholdsråd for de som spiser mye viltkjøtt og ferskvannsfisk eller plukker mye sopp og bær i områder som fikk mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken.

En flokk med reinsdyr i en innhegning

 Foto: Mattilsynet

Grenseverdier for radioaktivt cesium i Norge:

  • Melk og barnemat: 370 becquerel per kg
  • Tamrein, vilt og vill ferskvannsfisk: 3000 becquerel per kg
  • Andre matvarer (inkl. honning, sopp og bær): 600 becquerel per kg

Dersom man spiser forurensede matvarer vil det gi stråledoser til hele kroppen. Grenseverdiene er derfor basert på at befolkningen i en situasjon med betydelig forurensning av de fleste og viktigste næringsmidlene ikke skal få for høye stråledoser. Myndighetene kan derfor tillate høyere konsentrasjon av radioaktivitet i matvarer som generelt spises i mindre mengder.

Grenseverdier for radioaktivt cesium (cesium-134 og cesium-137) i matvarer i Norge blir fastsatt av Mattilsynet og varierer fra 370 becquerel/kg til 3000 becquerel/kg.

Anbefaling for voksne

Mattilsynet anbefaler at du ikke får i deg mer enn 80 000 becquerel pr. år av radioaktivt cesium, som per i dag er den eneste radioaktive forurensningen i norske matvarer. Helserisikoen ved denne dosen er svært liten. For den vanlige forbruker vil inntaket av radioaktivitet ligge godt under den anbefalte grensen på 80 000 becquerel per år.

Gravide, ammende og små barn

Gravide, ammende og barn under to år bør ikke få i seg mer enn 40 000 becquerel pr. år.

Ikke mer enn 20 000 becquerel pr. kg

Ingen bør spise mat som inneholder mer enn 20 000 becquerel pr. kg.

Dersom du spiser mye viltkjøtt, ferskvannsfisk, sopp og bær

I Norge fikk deler av Buskerud, Oppland, Trøndelag og sørlige deler av Nordland mest radioaktivt nedfall. Dersom du spiser mye viltkjøtt og ferskvannsfisk fra disse områdene anbefaler vi at du følger rådene i tabellen under. Antall måltider per uke er avhengig av hvor mye radioaktivitet som finnes i matvaren. Hvis du følger tabellen, vil totalinntaket ditt ikke overskride 80 000 becquerel i året. I beregningene er det tatt hensyn til at vi også får noe radioaktive stoffer fra andre matvarer.

Tabellen viser hvor mye reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk du kan spise avhengig av hvor forurenset maten er.

Radioaktivitet i matvarenForbruk av reinkjøtt og ferskvannsfisk
600 Bq/kg (becquerel pr. kg)100 kg per år10 måltider i uka
1 000 Bq/kg60 kg per år6 måltider i uka
2 000 Bq/kg30 kg per år3 måltider i uka
3 000 Bq/kg20 kg per år2 måltider i uka
4 000 Bq/kg15 kg per år3 måltider hver 14. dag

Fordel mengden over flere dager

Den mengden reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk du kan spise hver uke, kan du fordele over flere dager. I tabellen har vi beregnet 200 gram pr. måltid. Mindre porsjoner enn dette sammen med poteter, gryn eller brød vil også gi fullverdige måltider. Dette vil være den beste måten å begrense stråledosen på. Hvis det du spiser i løpet av ett år kommer over 80 000 becquerel, bør du kutte ut noe av den mest radioaktive maten. Reinsdyrkjøtt og fisk er imidlertid mager og næringsrik kost. Du bør derfor ikke slutte å spise slike matvarer. Du bør heller skaffe deg rein og fisk fra et annet distrikt. Ferskvannsfisk kan godt erstattes med saltvannsfisk eller oppdrettsfisk.

Forskjellige tilberedningsmåter påvirker innholdet av radioaktive stoffer:

  • Del kjøttet i små biter og koke det i rikelig med vann. Dette vil redusere radioaktiviteten med ca. 60 prosent. Ved koking av fisk i skiver er reduksjonen 25 prosent. Du må i begge tilfeller slå av kokevannet for å bli kvitt de radioaktive stoffene. Samtidig blir også innholdet av en rekke viktige mineraler og vitaminer redusert. Om nødvendig bør du erstatte dette tapet med tilskudd av vitaminer og mineraler fra andre kilder.
  • Salting av kjøtt og fisk over lengre tid trekker også ut de radioaktive stoffene. Dette kan gi en reduksjon på 50-90 prosent. Effekten er størst ved lakesalting. Men husk at for mye salt i kosten kan gi forhøyd blodtrykk. Dette kan fort oppveie helsegevinsten ved å redusere radioaktiviteten.
  • Marinering reduserer også radioaktiviteten. Det samme skjer når maten står i vann en tid. Felles for alle metoder er at virkningen øker jo mer væske og jo lengre tid du bruker. Gjentatte behandlinger og kombinasjon av metoder gir enda større effekt.
  • Steking, røking og tørking påvirker ikke radioaktiviteten nevneverdig.