Undervisningsmateriell

Her kan lærere og andre laste ned undervisningsmateriell i hygiene, ernæring og merking. I tillegg finnes det undervisningsmateriell om Nøkkelhullet. Materiellet er utviklet av Mattilsynet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet med sikte på formidling av kunnskap om hygiene, ernæring og merking av mat til norske skoleelever.

Skollegutt som ser på en PC sammen med læreren

 Foto: iStockphoto

Materiellet består av nedlastbart informasjonsmateriell og ressursark (fakta og oppgaver) som er knyttet opp mot relevante kompetansemål i læreplan for faget mat og helse. Det tas også sikte på å publisere flere aktuelle lærerressurser i løpet av skoleåret.

Undervisningsmateriellet for Kostholdsplanleggeren er under utarbeiding / testing.

Last ned undervisningsmateriell: