• Tre ulike hermetikkbokser

  Strenge regler for matemballasje>

  Det er strenge regler for materialene man kan bruke til å pakke inn mat. Et viktig krav er at produktene ikke skal avgi stoffer til maten i mengder som kan være helsefarlige.

 • Fargerike plastskåler

  Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper>

  Emballasje og redskaper må kun brukes til det de er beregnet for. Følg produktets bruksanvisning for å sikre at stoffer ikke avgis på grunn av feil bruk.

 • Plastboks med salat

  Sjekk om emballasjen er egnet>

  Det er sjelden et en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat og til bruk ved alle temperaturer - det er derfor svært viktig at forbrukerne sjekker merkingen.

 • Keramikkskåler med mye farger og mønster

  Vær forsiktig med keramikk av ukjent kvalitet>

  Enkelte typer keramikk, særlig gjenstander fra land i Middelhavsområdet, kan avgi helseskadelige mengder tungmetaller.

 • En kvinne drikker av en kopp laget av keramikk.

  Bly>

  Bly er eit giftig tungmetall. For mykje bly kan mellom anna skade dei raude blodlekamane og nervesystemet. Hjerneutviklinga hos foster og små barn er spesielt utsett for skadar.