• Rekke med elper i ulike farger

  Slik foretas risikovurderinger av plantevernmidler>

  En risikovurdering sammenstiller tilgjengelig data for å beregne sannsynligheten for uønskede miljø- og helseeffekter.

 • Røde plommer på tre med blader

  Overvåkning av plantevernmiddelrester>

  Mattilsynet har overvåket nivået av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet siden 1977. De siste årene er det blitt analysert rundt 1350 stikkprøver fra norskproduserte og importerte varer.

 • Bonde som sprøyter åker med plantevernmidler

  Plantevernmidler>

  Plantevernmidler brukes til å bekjempe ugras, sopp og insekter, og regulere plantevekst. Analyser viser at plantevernmiddelrester utgjør en svært liten helserisiko for den norske forbruker.

 • Barnegrøt i en bolle, pluss epler og banan

  Barnemat og plantevernmidler>

  Grenseverdiene for rester av plantevernmidler i barnemat er så lave at det i praksis ikke skal finnes rester av disse i frukt og grønnsaker som skal inngå i barnemat.

 • Reagensglass med væsker i forskjellige farger.

  Cocktaileffekten – blir stoffer mer giftige i blanding?>

  Det er generelt lite sannsynlig at cocktaileffekten bidrar til økt helserisiko i Norge, i følge en risikovurdering fra VKM.