Nyheter

Ma Poule AS trekker tilbake osten Le Petit Campagnard Fromage de Chevre (Chevre Frais)

Le Petit Campagnard Fromage de Chevre (Chevre Frais)

07.07.2017 Osten Le Petit Campagnard Fromage de Chevre (Chevre Frais) trekkes tilbake fra markedet. Årsaken er at produktet inneholder sykdomsfremkallende bakterier.

Tema: Tilbaketrekkinger


Funn av DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) i blåskjell fra Snadder og Snaskum

Blåskjell fra

07.07.2017 Algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) er funnet i blåskjell produsert av Snadder og Snaskum i Rista kommune i Sør-Trønderlag. Kjøpte produkter bør kastes.

Tema: Tilbaketrekkinger


Trygge nivåer av plantevernmiddelrester i mat

Frukt og grønnsaker

05.07.2017 Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene. Dette tilsier at maten er trygg å spise. Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016.

Tema: Tilsynsresultater


Funn av ulovlig genmodifiserte tortillalefser

Forside og bakside av Mama Lupe’s Low Carb Fresh Tortillas

04.07.2017 Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert soya i et parti tortillalefser, av merket «Mama Lupe’s Low Carb Fresh Tortillas», fra USA. Varepartiet er trukket tilbake fra markedet og importøren får ikke omsette produktet på nytt, før de kan dokumentere at produktet er uten genmodifisert soya.

Tema: Tilbaketrekkinger


Få overskridelser av grenseverdiene for radioaktivitet i norsk mat

Sau som beiter på fjellet

04.07.2017 Overvåkningen som Mattilsynet og Strålevernet gjorde i 2016 viste at kun enkelte prøver av sauekjøtt og én brunost hadde for høye verdier av radioaktivitet.

Tema: Tilsynsresultater


AXA Steel Cut havre og AXA Müsli Blåbær fra Lantmännen Cerealia, trekkes fra markedet

AXA Steel Cut havre og AXA Müsli Blåbær fra Lantmännen Cerealia, trekkes fra markedet. Årsaken er at produktene er infisert av matmøll.

30.06.2017 Produktene AXA Steel Cut havre med best før dato 08.09.2017, 12.09.2017, 22.09.2017og 26.09.2017og AXA Müsli Blåbær med best før dato 13.08.2017 og 06.09.2017 trekkes fra markedet. Årsaken er at produktene er infisert av matmøll.

Tema: Tilbaketrekkinger


Funn av ulovlig genmodifiserte vegetarburgere

To pakker vegetarburgere med kyllingsmak

29.06.2017 Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert soya i vegetarburgere med kyllingsmak, av merket «Greenfarm Vegetarianer Kylling Burger», fra Malaysia. Importøren har forbud mot videre omsetning av dette og tilsvarende produkter fra denne leverandøren, inntil de kan dokumentere at produktene er uten genmodifisert soya.

Tema: Tilbaketrekkinger


Trygg oppdrettsfisk

Oppdrettslaks

27.06.2017 Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram for medisinrester i oppdrettsfisk i 2016 bekrefter igjen at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet advarer mot å spise kamskjell i Hitra- og Frøyaregionen, og skjell generelt i Trondheimsfjorden

Forsker som undersøker et blåskjell

23.06.2017 Mattilsynet advarer mot å spise kamskjell i Hitra- og Frøyaregionen, og skjell generelt i hele Trondheimsfjorden. Analyseresultater av skjell viser ekstremt høye nivåer av Paralytic Shellfish Poisoning og inntak av disse skjellene kan være dødelig.

Tema: Blåskjellvarsel


Funn av sykdomsfremkallende bakterier i melkeprodukter laget av rå melk

Test av melk

21.06.2017 I et overvåkingsprogram av ulike oster og andre melkeprodukter, avdekket Mattilsynet bakterier som kan utløse sykdom i tre norske melkeprodukter og en fransk ost. Alle var upasteuriserte.

Tema: Tilsynsresultater